BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Musiker

Skapar och framför musikaliska uttryck med instrumentet eller rösten som verktyg.

  • Förmåga att vara flexibel
  • Kvalitetsinriktad
  • Samarbetsförmåga
  • Självständighet
  • Säljinriktad

Genomsnittligt löneintervall

30 000 - 49 200 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för musiker, sångare och kompositörer kommer vara små till medelstora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Musiker arbetar med att skapa och framföra musik med ett instrument eller med sin röst. Det är vanligt att musiker skriver sin egen musik. Övningar och repetitioner är en stor del av arbetet. De tillfällen då musiker uppträder för publik är en mindre del av arbetstiden.

Variationen är stor när det gäller vilken roll en musiker kan ha. Musikern kan spela i ensembler, orkestrar, band eller som solist. Musiker spelar ofta ett eller flera instrument, exempelvis fiol, gitarr, bas eller trummor. Sångare använder sin röst som instrument. Sångare som sjunger i operakörer kallas för korister. Körsångare arbetar med olika röstlägen. De fyra huvudsakliga är sopran, alt, tenor och bas.

Det finns många musikaliska inriktningar för musiker. Huvudinriktningarna är klassisk musik, folkmusik och populärmusik. Exempel på populärmusik är pop, rock, jazz och dansband.

Musiker kan också arbeta som kompositör, arrangör eller dirigent.

Kyrkomusiker spelar och leder sången vid gudstjänster, dop, vigslar och begravningar. Som kyrkomusiker leder man också kyrkans körer. Många kyrkomusiker ger lektioner i piano- och orgelspel. Inom Svenska kyrkan kan man som kyrkomusiker arbeta som organist eller kantor.

Utbildningsvägar för musiker

Utbildningskraven för musiker varierar, men oftast krävs en eftergymnasial utbildning i någon form. För populärmusiker varierar utbildningsbakgrunden mycket, många är självlärda.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli musiker till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Utbildningar inom musik och sång finns bland annat vid landets musikhögskolor. Utbildningar och musikkurser finns även vid Folkhögskolor. Organister är högskoleutbildade, medan kantorer vanligtvis har en folkhögskoleutbildning.
/