BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Ingenjör inom elektroteknik

Yrkesgrupp som utvecklar teknik i allt från medicinsk utrustning till självkörande bussar och 5g-nät.

  • Analytisk förmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Organisationsförmåga
  • Problemlösningsförmåga
  • Samarbetsförmåga

Genomsnittligt löneintervall

31 700 - 57 500 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för ingenjörer och tekniker inom elektroteknik kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Elektroteknik-ingenjörer behövs inom områden som elektronik, elkraft, kommunikation, rymdteknik, försvar, medicinsk teknik, fordon och it. De kan arbeta med allt ifrån konstruktion och produktion till utveckling och forskning. Specialisering på särskilda områden är vanligt.

Produktutveckling är en vanlig arbetsuppgift. Elektrotekniska system skall projekteras, konstrueras och provas för att sedan drivas och underhållas. Exempel på specifika produkter är elektriska installationer, elnätet, mobil kommunikation, datornätverk, fordons- och järnvägsteknik eller medicinteknisk utrustning.

Elektrotekniska produkter finns redan i det mesta man möter i vardagen och den pågående utvecklingen mot exempelvis förnybar elproduktion med solceller och vindkraftverk ökar efterfrågan på ingenjörer med elektroteknisk kompetens.

Efter några års erfarenhet är det vanligt att arbeta som projektledare eller gruppchef. Arbete inom forskning är också vanligt.

Utbildningsvägar för ingenjör inom elektroteknik

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskolenivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli ingenjör inom elektroteknik till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • För att bli civil- eller högskoleingenjör inom elektroteknik behöver man studera på universitet. Antingen läser man till högskoleingenjör (3 år) eller civilingenjör (5 år) med inriktning på elektroteknik.
/