BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Maskinoperatör inom livsmedelsindustrin

Sköter och övervakar maskiner som producerar livsmedel av olika slag.

  • Kvalitetsinriktad
  • Noggrannhet
  • Resultatinriktad
  • Samarbetsförmåga
  • Stresstålighet

Genomsnittligt löneintervall

25 200 - 34 400 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för maskinoperatörer inom tillverkning kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Maskinoperatören övervakar och kontrollerar tillverkningsprocessen via en dataskärm i ett kontrollrum. Där kan också inställningar i produktionen justeras. Som operatör måste man även ha kunskap om vad som händer med livsmedlet i processen.

Bryggeriarbetare arbetar på bryggerier som tillverkar öl och andra drycker som läskedrycker, mineralvatten och juice. Arbetsuppgifterna innebär övervakning i kontrollrummet och ute i bryggeriet.

Choklad- och konfektyrtillverkning bedrivs i produktionslinjer som är specialiserade på en viss sorts godis, till exempel praliner, chokladkakor eller skum/gelé. I början av linjen tillsätts råvaror. Sedan blandas och/eller kokas massan, bitarna formas och slås in i papper och/eller packas i påsar.

En kvarnoperatör arbetar med mjöltillverkning vid en kvarn. Förutom övervakning av tillverkningen i kontrollrummet arbetar man också mycket ute i kvarnen för att se till att allt fungerar. Även om mycket av arbetet vid en kvarn idag består av övervakning är malning av mjöl fortfarande en process där det krävs mycket kunskap om bland annat spannmål och olika mjölkvaliteter.

En mejeriarbetare arbetar med mottagning och behandling av mjölk, med tillverkning av mejeriprodukter, med förpackning, lagring och distribution samt med bakteriologisk och kemisk kontroll på laboratorium. I arbetet kan även ingå att ta emot order och arbeta som försäljare.

Titeln livsmedelstekniker används ibland för den som har samordnande uppgifter, utför beräkningar och kvalitets- och produktkontroller inom livsmedelsindustrin.

Processoperativt arbete finns också inom industribagerier, se beskrivning av bagare.

Utbildningsvägar för maskinoperatör inom livsmedelsindustrin

Yrket kräver utbildning på gymnasienivå eller motsvarande.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli maskinoperatör inom livsmedelsindustrin till exempel

/