BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Telefonförsäljare

En säljare med telefonen som arbetsredskap.

  • Förmåga att vara flexibel
  • Kundfokus
  • Säljinriktad

Genomsnittligt löneintervall

17 400 - 42 900 SEK/mån


Arbetsmarknadsprognos på 2 års sikt

Data saknas

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för telefonförsäljare kommer vara små till medelstora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Telefonförsäljare arbetar med att sälja eller väcka intresse för en vara eller tjänst. Arbetet utförs med hjälp av telefon och dator. Försäljningen sker antingen direkt till konsumenter (B2C - business to customer) eller till företag (B2B - business to business).

Säljuppdragen är väldigt varierande. Man säljer många olika typer av varor och tjänster, ibland är det en kombination av båda. Det kan vara en produkt som också företaget säljer utbildning till.

De personer eller företag som rings upp är utvalda utifrån olika egenskaper. Det gör att de förväntas vara intresserade av det man vill sälja. Urvalet av kunder som rings upp görs av det säljande företaget och listorna med kunder för telefonsäljaren att ringa till styrs automatiskt.

En telefonförsäljare arbetar mot mål för hur mycket som ska säljas. Det är vanligt att det går bättre vissa dagar och sämre andra dagar. Ofta får telefonförsäljaren coachning för att utvecklas, till exempel genom att en erfaren kollega lyssnar på samtalen för att sedan ge tips.

Arbete som telefonförsäljare kan leda vidare till andra uppgifter. Exempelvis som coach, utbildare eller en ledande roll. De flesta som gör karriär inom branschen har en gång börjat arbeta som säljare.

Säljaren sitter nästan alltid tillsammans med andra som också säljer. Det är för att hjälpa och stötta varandra. Det finns svenska företag som har verksamhet även i andra länder, vilket ger möjlighet att arbeta utomlands.

Utbildningsvägar för telefonförsäljare

Det vanligaste är företagsförlagd utbildning. Ibland krävs gymnasieutbildning.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli telefonförsäljare till exempel

  • företagsförlagd utbildning.
  • Arbetsgivaren utbildar i säljteknik och produkt- och tjänstekunskap. Beroende på vad som ska säljas eller marknadsföras krävs olika typer av förkunskap. Det finns ofta inga formella krav på utbildning, men arbetsgivarna kan ställa krav på gymnasieutbildning.
/