BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Turistinformatör

Serviceyrke med fokus på att ge besökare bra upplevelser.

  • Kundfokus
  • Problemlösningsförmåga
  • Serviceinriktad

Genomsnittligt löneintervall

22 700 - 40 600 SEK/mån

Det kan vara både större och mindre möjligheter till arbete även i yrken där prognos saknas.

Arbetsuppgifter

Turistinformatören svarar på frågor om sevärdheter, evenemang, museer, aktiviteter och annat som kommunen med omnejd kan erbjuda beroende på årstid. Att boka logi, sälja kartor, evenemangsbiljetter, fiskekort och souvenirer samt beställa hem broschyrer ingår i jobbet.

Ibland kan turistbyråtjänstemän leda guidade turer i kommunen. Många förfrågningar sker per telefon och e-post. Arbetet kan tidvis vara stressigt. Vilka uppgifter som ligger på turistbyrån varierar från kommun till kommun.

Förutom information och försäljning kan också marknadsföring skötas från turistbyrån. Det vanligaste är att den lokala turistorganisationen med dess turistchef sköter marknadsföringen av orten eller kommunen. Turistbyråerna ska ansöka om auktorisation och, om de blir godkända, få en blå-gul eller grön i-skylt som talar om vilken nivå på service och tillgänglighet byrån kan erbjuda. Man kan kallas turistvärd/turistvärdinna eller turistbyråtjänsteman.

Arbetet på turistbyrån kan ledas av en turistbyråföreståndare. Ibland är turistbyråföreståndaren samtidigt turistchef med helhetsansvar för turismverksamheten i kommunen.

Utbildningsvägar för turistinformatör

Yrket kräver i vissa fall ingen formell utbildning, men för vissa tjänster krävs en gymnasieutbildning eller en eftergymnasial utbildning.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli turistinformatör till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Inom Yrkeshögskolan kan det också finnas utbildningar. För högre befattning inom turism- och resesektorn finns utbildning inom universitet och högskola. Utbildningarna har olika inriktningar, exempelvis turism, naturmiljö och turism och turismvetenskaplig utbildning. Utbildning inom turismområdet anordnas även av folkhögskolor.
/