Fastighetsvärd

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Hyresgästernas kontaktperson med känsla för service, trygghet och kundnöjdhet.

  Fastighetsvärdars huvudsakliga uppgift är att vara kontaktperson gentemot hyresgäster. Att vara serviceinriktad och en god problemlösare är viktiga förmågor för en fastighetsvärd, eftersom de har kontakt med hyresgäster när det gäller allt från att lämna ut nycklar till att hantera felanmälningar och klagomål.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Initiativförmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Problemlösningsförmåga
  • Samarbetsförmåga

  Arbetsuppgifter

  Fastighetsvärden är fastighetsägarens ansikte utåt. Arbetsuppgifterna varierar beroende på var man är anställd men den främsta uppgiften är att se till att hyresgästerna känner sig trygga och nöjda i sin arbets- och boendemiljö. Fastighetsvärden välkomnar hyresgästerna vid inflyttning och träffar dem vid utflyttning. Arbetet som fastighetsvärd kan även innefatta budgetansvar och vissa ekonomiska arbetsuppgifter.

  Exempel på övergripande arbetsuppgifter som ingår i arbetet:

  * Röra sig ute i bostadsområdena
  * Träffa och skapa kontakt med hyresgäster
  * Inspektion och bedömningar av skador
  * Besiktningar vid in- och avflyttning

  Fastighetsvärden ska finnas till hands för hyresgästerna och även identifiera deras behov och önskemål. Finns det behov av förbättringar på området, som fler lekplatser eller grillplatser, ska fastighetsvärden fånga upp signaler om det.

  Eftersom fastighetsvärden är kontaktperson mot hyresgästerna handlar en del av jobbet om att svara på frågor av olika slag, exempelvis ta hand om felanmälningar och klagomål. Det är därför viktigt att man har lätt att ta kontakt med andra människor, även i besvärliga situationer. Vissa problem kan värden lösa själv, medan annat slussas vidare till exempelvis tekniska specialister.

  Arbetsplats och lön

  Fastighetsvärdar kan vara anställda av fastighetsbolag, bostadsbolag eller företag som i sin tur säljer tjänster till bostadsföretag. De kan även vara anställda av kommuner.

  Genomsnittligt löneintervall

  23 100 - 34 200 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Medelhög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022