BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Barnskötare

Arbetar med barn på förskolan, i fritidshem och på skolor och lär dem om livet genom lek och äventyr.

 • Förmåga att ta ansvar
 • Initiativförmåga
 • Kommunikativ förmåga
 • Uppmärksam

   Genomsnittligt löneintervall

   20 600 - 28 700 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Hög konkurrens

   Arbetsuppgifter

   I det vardagliga arbetet hjälps barnskötare och förskollärare åt med arbetsuppgifterna.
   Barnskötaren deltar i lek och aktiviteter samt är behjälplig vid måltider och sovstunder.

   Förskolläraren har det pedagogiska ansvaret men även barnskötaren är delaktig i den pedagogiska planeringen. Dokumentation samt planering av olika inom- och utomhusaktiviteter är viktiga delar av arbetet. Utgångspunkten för förskolans planering är läroplanen för förskolan.

   Barnskötaren utgår från barnens intressen när de planerar förskolans verksamhet och aktiviteter. Utifrån barnens intresseområden tar förskolans veckoplanering form. Man arbetar mycket med exempelvis böcker, djur, natur och skapande.

   På många förskolor är barn och personal utomhus en stor del av dagen, att utforska naturen och lekparken är viktigt för barnens fysiska utveckling. I förskolan får barnen tillsammans med barnskötaren möjlighet att utveckla sin fantasi genom att måla, spela spel tillsammans eller arbeta skapande. Rytmik och musik är också viktiga inslag i förskolan. Man kan också arbeta med att uppmuntra till läsning genom att ha sagostunder eller utforska biblioteket.

   Även omsorg är en del av arbetet. Barnskötaren ser till så att alla barn får uppmärksamhet, att alla får vara med och leka samt att inget barn kommer till skada. Man har mycket kontakt med föräldrar och vårdnadshavare genom daglig kontakt men även vid barnens utvecklingssamtal.

   Utbildningsvägar för barnskötare

   Vill du studera till barnskötare? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: