BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Borrtekniker

Problemlösare som jobbar utomhus med stora borrprojekt för dricksvatten och utvinning av värme.

 • God fysik
 • Problemlösningsförmåga
 • Serviceinriktad
 • Självständighet

   Arbetsmarknadsprognos

   Medelhög konkurrens på 5 års sikt

   Arbetsuppgifter

   Borrtekniker arbetar framförallt inom tre stora arbetsområden:

   * Borrning av dricksvattenbrunnar
   * Borrning av energibrunnar för utvinning av geoenergi, till exempel bergvärme
   * Entreprenadborrning, till exempel grundläggning eller prospekteringsborrning

   Varje borrplats har egna förutsättningar. Borrtekniker behöver hitta lösningar till varje borrprojekt. Ibland gör man kundbesök för att undersöka marken där borrningen ska utföras.

   Energiborrning är det område som har ökat snabbast de senaste åren. Energiborrning innebär att borra mycket djupa hål i marken för att exempelvis installera bergvärme till en villa.

   Inom entreprenadborrning kan arbetet handla om att borra grundläggning inom ett anläggningsprojekt. De som arbetar med prospektering tar fram borrkärnor för att prospekteringsföretag ska kunna analysera innehållet i marken.

   I arbetet använder borrtekniker mobila borriggar och olika typer av borrverktyg. I arbetet ingår att reparera och underhålla borrningsutrustningen, ibland direkt på arbetsplatsen. Kunskaper i bland annat svetsning, mekanik och hydraulik behövs i det arbetet.

   Utbildningsvägar för borrtekniker

   Utbildning finns på gymnasiet och komvux. Utbildning kan också finnas på yrkeshögskolan och som arbetsmarknadsutbildning.

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: