Borrtekniker

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Problemlösare som jobbar utomhus med stora borrprojekt för dricksvatten och utvinning av värme.

  Borrtekniker arbetar med att borra brunnar för till exempel dricksvatten, utvinning av värme eller brunnar som används vid större anläggningsprojekt. I arbetet använder borrtekniker mobila borriggar och borrverktyg. Yrket är till viss del fysiskt krävande, men det finns många hjälpmedel som underlättar arbetet. Borrtekniker behöver ha förmåga att lösa problem som kan uppstå.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • God fysik
  • Problemlösningsförmåga
  • Serviceinriktad
  • Självständighet

  Arbetsuppgifter

  Borrtekniker arbetar framförallt inom tre stora arbetsområden:

  * Borrning av dricksvattenbrunnar
  * Borrning av energibrunnar för utvinning av geoenergi, till exempel bergvärme
  * Entreprenadborrning, till exempel grundläggning eller prospekteringsborrning

  Varje borrplats har egna förutsättningar. Borrtekniker behöver hitta lösningar till varje borrprojekt. Ibland gör man kundbesök för att undersöka marken där borrningen ska utföras.

  Energiborrning är det område som har ökat snabbast de senaste åren. Energiborrning innebär att borra mycket djupa hål i marken för att exempelvis installera bergvärme till en villa.

  Inom entreprenadborrning kan arbetet handla om att borra grundläggning inom ett anläggningsprojekt. De som arbetar med prospektering tar fram borrkärnor för att prospekteringsföretag ska kunna analysera innehållet i marken.

  I arbetet använder borrtekniker mobila borriggar och olika typer av borrverktyg. I arbetet ingår att reparera och underhålla borrningsutrustningen, ibland direkt på arbetsplatsen. Kunskaper i bland annat svetsning, mekanik och hydraulik behövs i det arbetet.

  Arbetsplats

  Borrtekniker arbetar vanligtvis på privata företag inom byggbranschen. De arbetar på uppdrag av privatpersoner, företag och kommuner.

  Arbetsmarknadsprognos

  Medelhög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022