BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Borrtekniker

Problemlösare som jobbar utomhus med stora borrprojekt för dricksvatten och utvinning av värme.

  • God fysik
  • Problemlösningsförmåga
  • Serviceinriktad
  • Självständighet

Genomsnittligt löneintervall

Data saknas

Det kan vara både större och mindre möjligheter till arbete även i yrken där prognos saknas.

Arbetsuppgifter

Borrtekniker arbetar framförallt inom tre stora arbetsområden:

* Borrning av dricksvattenbrunnar
* Borrning av energibrunnar för utvinning av geoenergi, till exempel bergvärme
* Entreprenadborrning, till exempel grundläggning eller prospekteringsborrning

Varje borrplats har egna förutsättningar. Borrtekniker behöver hitta lösningar till varje borrprojekt. Ibland gör man kundbesök för att undersöka marken där borrningen ska utföras.

Energiborrning är det område som har ökat snabbast de senaste åren. Energiborrning innebär att borra mycket djupa hål i marken för att exempelvis installera bergvärme till en villa.

Inom entreprenadborrning kan arbetet handla om att borra grundläggning inom ett anläggningsprojekt. De som arbetar med prospektering tar fram borrkärnor för att prospekteringsföretag ska kunna analysera innehållet i marken.

I arbetet använder borrtekniker mobila borriggar och olika typer av borrverktyg. I arbetet ingår att reparera och underhålla borrningsutrustningen, ibland direkt på arbetsplatsen. Kunskaper i bland annat svetsning, mekanik och hydraulik behövs i det arbetet.

Utbildningsvägar för borrtekniker

Det finns olika vägar till yrket. Det är bra att ha en gymnasieutbildning. Utbildningar inom området kan också finnas på komvux, folkhögskola, yrkeshögskola, arbetsmarknadsutbildningar och privata utbildningsanordnare. Även arbetsgivare kan utbilda.

/