BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Signaltekniker

Stresstålig problemlösare som ser till att järnvägens signalsystem fungerar.

  • Förmåga att vara flexibel
  • Initiativförmåga
  • Problemlösningsförmåga
  • Samarbetsförmåga
  • Stresstålighet

Genomsnittligt löneintervall

24 200 - 41 700 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för elektronikreparatörer och kommunikationselektriker kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Signaltekniker arbetar med drift, underhåll, felavhjälpning och byggnation av järnvägens signalsystem. Mycket av arbetet sker via digital informationsteknik. Dokumentation av kontroller och felrapporter ingår i signalteknikerns arbete.

Signalsystemet kontrollerar och styr järnvägstrafiken. Det är uppbyggt i flera delsystem som påverkar varandra. Kombinationen av hög hastighet och maximal säkerhet ligger till stor del i järnvägens signalsystem. Via signalsystemet får lokförare information som gör att de kan framföra tågen på ett säkert sätt. Eftersom signalsystemen är så viktiga för säkerheten, ställs stora krav på att signalteknikern är säkerhetsmedveten.

Utbildningsvägar för signaltekniker

Yrket kräver utbildning på gymnasienivå eller yrkeshögskolenivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli signaltekniker till exempel

  • eftergymnasial utbildning
  • Efter grundläggande utbildning krävs en yrkeshögskoleutbildning inom järnvägsspecifik signalteknik. Yrkeshögskolan har information om eftergymnasiala utbildningar inom signalteknik.
  • företagsförlagd utbildning.
  • Det kan också finnas möjlighet att gå en företagsanpassad utbildning via Trafikverket. Då anställs man först hos en järnvägsentreprenör som bekostar utbildningen.
/