Slaktare och styckare

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Fysiska yrken inom livsmedelsindustrin som slaktar djur, skiljer ut och styckar fram köttdetaljer.

  Slaktare arbetar inom livsmedelsindustrin på slakterier för olika djurslag som ska slaktas och förädlas till livsmedel. Efter uppslaktning är det styckarens uppgift att skilja ut och stycka fram olika köttdetaljer med kniv. De båda yrkena är rörliga och kräver god fysik.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Kvalitetsinriktad
  • Rörlighet
  • Samarbetsförmåga
  • Stresstålighet
  • Styrka

  Arbetsuppgifter

  Djuren transporteras till slakterier där de besiktigas av en officiell veterinär. Därefter bedövas djuret med olika bedövningsmetoder innan det avlivas genom avblodning.

  Efter djurhantering, avlivning och avblodning krokas slaktkroppen upp på en bana i taket. Grisar tvättas, skållas och avhåras medan nötdjur avhudas. Slaktkroppen förflyttas sedan till en annan plats i slakthallen där andra slaktare tar emot kroppen för urtagning av inälvor. Därefter klyvs slaktkroppen. Klassificeras, vägs och kyls ned. Inre organ, tarmar, hud, fett och ben tas tillvara.

  En officiell veterinär besiktigar även slaktkroppen, de urtagna inre organen och tarmarna. Styckare tar vid efter slaktarens arbete. Först grovstyckas slaktkroppen, antingen liggande eller hängande på en krok. Därefter skiljs köttet från benet, detaljerna skärs ut och fettet tas bort. Styckare är ett hantverksyrke och de flesta moment görs för hand med en kniv.

  Styckare kan vara specialiserade på vissa uppgifter, men arbetsrotation är vanligt. I en dagligvarubutik är styckaren oftast själv ansvarig för att stycka ut alla delar och förpacka varorna.

  Butiksstyckare har ett serviceinriktat arbete eftersom kontakt med kunder ingår i arbetet. Efter slaktarens och styckarens arbete tar charkuteristen över. I arbetet ingår att förbereda och salta olika köttvaror samt att tillverka charkuterivaror, som till exempel leverpastej och blodpudding.

  Många av arbetsmomenten som hackning, malning av råvaror, dosering samt oftast även kokning, rökning och ugnsbakning utförs idag maskinellt.

  Arbetsplats och lön

  Slaktare är anställda på ett slakteri för en viss typ av djur som måste vara godkända enligt EU-förordning. Styckare kan arbeta på ett slakteri, i ett styckningsföretag eller i en butik.

  Genomsnittligt löneintervall

  24 500 - 35 200 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022