BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Slaktare och styckare

Fysiska yrken inom livsmedelsindustrin som slaktar djur, skiljer ut och styckar fram köttdetaljer.

  • Kvalitetsinriktad
  • Rörlighet
  • Samarbetsförmåga
  • Stresstålighet
  • Styrka

Genomsnittligt löneintervall

24 500 - 35 200 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för slaktare och styckare kommer vara mycket stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Djuren transporteras till slakterier där de besiktigas av en officiell veterinär. Därefter bedövas djuret med olika bedövningsmetoder innan det avlivas genom avblodning.

Efter djurhantering, avlivning och avblodning krokas slaktkroppen upp på en bana i taket. Grisar tvättas, skållas och avhåras medan nötdjur avhudas. Slaktkroppen förflyttas sedan till en annan plats i slakthallen där andra slaktare tar emot kroppen för urtagning av inälvor. Därefter klyvs slaktkroppen. Klassificeras, vägs och kyls ned. Inre organ, tarmar, hud, fett och ben tas tillvara.

En officiell veterinär besiktigar även slaktkroppen, de urtagna inre organen och tarmarna. Styckare tar vid efter slaktarens arbete. Först grovstyckas slaktkroppen, antingen liggande eller hängande på en krok. Därefter skiljs köttet från benet, detaljerna skärs ut och fettet tas bort. Styckare är ett hantverksyrke och de flesta moment görs för hand med en kniv.

Styckare kan vara specialiserade på vissa uppgifter, men arbetsrotation är vanligt. I en dagligvarubutik är styckaren oftast själv ansvarig för att stycka ut alla delar och förpacka varorna.

Butiksstyckare har ett serviceinriktat arbete eftersom kontakt med kunder ingår i arbetet. Efter slaktarens och styckarens arbete tar charkuteristen över. I arbetet ingår att förbereda och salta olika köttvaror samt att tillverka charkuterivaror, som till exempel leverpastej och blodpudding.

Många av arbetsmomenten som hackning, malning av råvaror, dosering samt oftast även kokning, rökning och ugnsbakning utförs idag maskinellt.

Utbildningsvägar för slaktare och styckare

Yrket kräver i vissa fall ingen formell utbildning, men för vissa tjänster krävs en gymnasieutbildning eller en eftergymnasial utbildning.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli slaktare och styckare till exempel

  • eftergymnasial utbildning
  • Vidareutbildning med inriktning mot livsmedelsområdet finns även inom högskola och universitet på några orter i landet.
  • vuxenutbildning.
  • Alternativa vägar till utbildning är via vuxenutbildning. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning.
/