BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Automationstekniker

Installerar, programmerar och underhåller automatiskt styrda processer.

 • Förmåga att vara flexibel
 • Initiativförmåga
 • Organisationsförmåga
 • Problemlösningsförmåga
 • Social förmåga

   Genomsnittligt löneintervall

   31 300 - 52 000 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Hög konkurrens

   Arbetsuppgifter

   Begreppet automation omfattar mät- och styrsystem som syftar till att effektivisera och förbättra en produktionsprocess. Arbetet som automationstekniker är både praktiskt och tekniskt inriktat. Automationstekniker arbetar övergripande med att:

   * Installera, programmera, driftsätta och underhålla automatiserade anläggningar och maskiner
   * Styra och övervaka tillverkningsprocesser
   * Kontrollera, felsöka och utföra förebyggande underhåll av maskiner och anläggningar
   * Ta fram teknisk dokumentation och manualer
   * Planera investeringar
   * Projektleda utvecklings- och förändringsarbeten
   * Samla in och analysera mätvärden

   Automationstekniker arbetar även med att utveckla nya tekniska lösningar inom industriell automation och styrning. Det kan handla om förbättring av befintliga anläggningar eller utveckling av nya anläggningar. Då ingår man ofta i en projektgrupp tillsammans med andra tekniker och ingenjörer. Automationstekniker har ofta en arbetsledande eller projektledande roll.

   Utbildningsvägar för automationstekniker

   Vill du studera till automationstekniker? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: