BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Automationstekniker

Installerar, programmerar och underhåller automatiskt styrda processer.

  • Förmåga att vara flexibel
  • Initiativförmåga
  • Organisationsförmåga
  • Problemlösningsförmåga
  • Social förmåga

Genomsnittligt löneintervall

31 300 - 52 000 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för ingenjörer och tekniker inom maskinteknik kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Begreppet automation omfattar mät- och styrsystem som syftar till att effektivisera och förbättra en produktionsprocess. Arbetet som automationstekniker är både praktiskt och tekniskt inriktat. Automationstekniker arbetar övergripande med att:

* Installera, programmera, driftsätta och underhålla automatiserade anläggningar och maskiner
* Styra och övervaka tillverkningsprocesser
* Kontrollera, felsöka och utföra förebyggande underhåll av maskiner och anläggningar
* Ta fram teknisk dokumentation och manualer
* Planera investeringar
* Projektleda utvecklings- och förändringsarbeten
* Samla in och analysera mätvärden

Automationstekniker arbetar även med att utveckla nya tekniska lösningar inom industriell automation och styrning. Det kan handla om förbättring av befintliga anläggningar eller utveckling av nya anläggningar. Då ingår man ofta i en projektgrupp tillsammans med andra tekniker och ingenjörer. Automationstekniker har ofta en arbetsledande eller projektledande roll.

Utbildningsvägar för automationstekniker

Yrket kräver vanligtvis eftergymnasial utbildning på yrkeshögskolenivå.

Förslag på gymnasieprogram

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli automationstekniker till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Det finns ett flertal olika yrkeshögskoleutbildningar till automationstekniker (kan även kallas automationsingenjör eller liknande) på olika orter i Sverige. Utbildningarna omfattar vanligtvis cirka 400 yrkeshögskolepoäng, vilket motsvarar två års utbildning.
/