Automationstekniker

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Installerar, programmerar och underhåller automatiskt styrda processer.

  Automationstekniker installerar, programmerar och underhåller automatiserade system. Arbetet innebär också att utveckla nya tekniska lösningar för automatisk styrning. Automationstekniker befinner sig oftast på en arbetsplats inom process- och tillverkningsindustrin där automatiserade produktionslösningar blir allt vanligare. En del av arbetet handlar om att göra felsökningar med hjälp av mätinstrument och testprogram.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Förmåga att vara flexibel
  • Initiativförmåga
  • Organisationsförmåga
  • Problemlösningsförmåga
  • Social förmåga

  Arbetsuppgifter

  Begreppet automation omfattar mät- och styrsystem som syftar till att effektivisera och förbättra en produktionsprocess. Arbetet som automationstekniker är både praktiskt och tekniskt inriktat. Automationstekniker arbetar övergripande med att:

  * Installera, programmera, driftsätta och underhålla automatiserade anläggningar och maskiner
  * Styra och övervaka tillverkningsprocesser
  * Kontrollera, felsöka och utföra förebyggande underhåll av maskiner och anläggningar
  * Ta fram teknisk dokumentation och manualer
  * Planera investeringar
  * Projektleda utvecklings- och förändringsarbeten
  * Samla in och analysera mätvärden

  Automationstekniker arbetar även med att utveckla nya tekniska lösningar inom industriell automation och styrning. Det kan handla om förbättring av befintliga anläggningar eller utveckling av nya anläggningar. Då ingår man ofta i en projektgrupp tillsammans med andra tekniker och ingenjörer. Automationstekniker har ofta en arbetsledande eller projektledande roll.

  Arbetsplats och lön

  Automationstekniker arbetar framförallt inom process- och tillverkningsindustrin, men kan även arbeta med automation inom fastighetsbranschen. En del är anställda som konsulter eller driver egen konsultverksamhet.

  Ett annat namn på yrkesrollen kan vara automationsingenjör. En inriktning kan vara automations- och robotingenjör med mer fokus på robotprogrammering.

  Genomsnittligt löneintervall

  31 300 - 52 000 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Hög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022