BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Skorstensfejare

Ett rörligt yrke med kundkontakt som arbetar för att förebygga brandrisker, ofta med handredskap.

 • Noggrannhet
 • Rörlighet
 • Social förmåga
 • Säkerhetsfokus

   Arbetsuppgifter

   Den huvudsakliga arbetsuppgiften för en skorstensfejare är att rengöra och inspektera imkanaler (som leder ut från köksfläktar i storkök, restauranger och liknande), eldstäder och skorstenar, för att förebygga brandrisker.

   Till sotningen använder man i regel handredskap som sotarlina och krejs (en borste av stålris), men det förekommer också en mängd tekniska hjälpmedel. Ibland används olika typer av mätinstrument samt olika maskinella rengöringsredskap, till exempel tryckluft, roterande borstar och högtryckstvättar.

   Att arbeta som skorstensfejare kan även innehålla en mängd andra arbetsuppgifter som installationsbesiktningar, täthetsprovningar av skorstenar samt olika miljö och energikontroller. Täthetsprovningar görs för att kontrollera en skorstens status och täthet för att minska brand- och/eller förgiftningsrisker.

   Det är inte heller ovanligt att man får utföra en mängd olika ventilationsarbeten så som rengöring och injustering. Som skorstensfejare så ingår det även att ge råd och tips till fastighetsägare om hur de ska elda på bästa sätt eller vilka regler som gäller om de vill installera nya eldstäder.

   Arbetet som skorstensfejare kan vara varierande i olika grad beroende på i vilket område man jobbar i – villaområde, industrikvarter, landsbygd eller stad.

   Utbildningsvägar för skorstensfejare

   Vill du studera till skorstensfejare? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: