BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Skorstensfejare

Ett rörligt yrke med kundkontakt som arbetar för att förebygga brandrisker, ofta med handredskap.

  • Noggrannhet
  • Rörlighet
  • Social förmåga
  • Säkerhetsfokus

Genomsnittligt löneintervall

Data saknas


Arbetsmarknadsprognos

Data saknas

Arbetsuppgifter

Den huvudsakliga arbetsuppgiften för en skorstensfejare är att rengöra och inspektera imkanaler (som leder ut från köksfläktar i storkök, restauranger och liknande), eldstäder och skorstenar, för att förebygga brandrisker.

Till sotningen använder man i regel handredskap som sotarlina och krejs (en borste av stålris), men det förekommer också en mängd tekniska hjälpmedel. Ibland används olika typer av mätinstrument samt olika maskinella rengöringsredskap, till exempel tryckluft, roterande borstar och högtryckstvättar.

Att arbeta som skorstensfejare kan även innehålla en mängd andra arbetsuppgifter som installationsbesiktningar, täthetsprovningar av skorstenar samt olika miljö och energikontroller. Täthetsprovningar görs för att kontrollera en skorstens status och täthet för att minska brand- och/eller förgiftningsrisker.

Det är inte heller ovanligt att man får utföra en mängd olika ventilationsarbeten så som rengöring och injustering. Som skorstensfejare så ingår det även att ge råd och tips till fastighetsägare om hur de ska elda på bästa sätt eller vilka regler som gäller om de vill installera nya eldstäder.

Arbetet som skorstensfejare kan vara varierande i olika grad beroende på i vilket område man jobbar i – villaområde, industrikvarter, landsbygd eller stad.

Utbildningsvägar för skorstensfejare

Yrket kräver kortare utbildning på eftergymnasial nivå.

Förslag på gymnasieprogram

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli skorstensfejare till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Skorstensfejarutbildning med inriktning på brandskydd, miljö och energi ges av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och omfattar 20 veckors heltidsstudier. För att komma in på utbildningen krävs gymnasieexamen. Utbildningen genomförs både på MSB:s skola i Rosersberg, norr om Stockholm och på distans. Kontrollera antagningskraven med utbildningsanordnaren. Den som har examen som skorstensfejare och tre års erfarenhet från yrket kan vidareutbilda sig till skorstensfejartekniker. Utbildningen omfattar 20 veckors studier.
/