Skorstensfejare

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Ett rörligt yrke med kundkontakt som arbetar för att förebygga brandrisker, ofta med handredskap.

  Skorstensfejare, som också kan kallas sotare, arbetar med att förebygga bränder och bidra till att spara energi. Det gör man till exempel genom att rensa skorstenar från sot eller kontrollera värme- och ventilationsanläggningar. Man rör sig mycket i arbetet, träffar mycket människor och det är viktigt att vara noggrann med säkerheten.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Noggrannhet
  • Rörlighet
  • Social förmåga
  • Säkerhetsfokus

  Arbetsuppgifter

  Den huvudsakliga arbetsuppgiften för en skorstensfejare är att rengöra och inspektera imkanaler (som leder ut från köksfläktar i storkök, restauranger och liknande), eldstäder och skorstenar, för att förebygga brandrisker.

  Till sotningen använder man i regel handredskap som sotarlina och krejs (en borste av stålris), men det förekommer också en mängd tekniska hjälpmedel. Ibland används olika typer av mätinstrument samt olika maskinella rengöringsredskap, till exempel tryckluft, roterande borstar och högtryckstvättar.

  Att arbeta som skorstensfejare kan även innehålla en mängd andra arbetsuppgifter som installationsbesiktningar, täthetsprovningar av skorstenar samt olika miljö och energikontroller. Täthetsprovningar görs för att kontrollera en skorstens status och täthet för att minska brand- och/eller förgiftningsrisker.

  Det är inte heller ovanligt att man får utföra en mängd olika ventilationsarbeten så som rengöring och injustering. Som skorstensfejare så ingår det även att ge råd och tips till fastighetsägare om hur de ska elda på bästa sätt eller vilka regler som gäller om de vill installera nya eldstäder.

  Arbetet som skorstensfejare kan vara varierande i olika grad beroende på i vilket område man jobbar i – villaområde, industrikvarter, landsbygd eller stad.

  Arbetsplats

  Skorstensfejare är oftast anställda av entreprenadföretag som kommuner anlitar. Driver kommunen sotningsverksamheten i egen regi kan skorstensfejaren också vara anställd direkt av kommunen.


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022