Optiker

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Ögats och synens specialist med kundens behov och önskemål i fokus.

  Optikern är specialist på ögat och synen. Optikern utför synundersökningar och rekommenderar glasögon, kontaktlinser och andra synhjälpmedel efter kundens behov. Vid misstanke om ögonsjukdom remitterar optikern kunden vidare till ögonläkare. Varje synundersökning journalförs. Kommunikativ förmåga och servicekänsla är viktigt i arbetet.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Kommunikativ förmåga
  • Noggrannhet
  • Samarbetsförmåga
  • Serviceinriktad
  • Uppmärksam

  Arbetsuppgifter

  En optiker genomför synundersökningar och rekommenderar glasögon, kontaktlinser och andra synhjälpmedel. Optikern har dagligen mycket kundkontakter. I arbetet ingår att fråga kunden om vilka synbesvär kunden upplever, om allmäntillståndet och vilka erfarenheter kunden har av tidigare glasögon eller kontaktlinser.

  Vid synundersökningen använder optikern olika mätinstrument och hjälpmedel, till exempel biomikroskop. Optikern bedömer ögats hälsostatus och utprovar styrkor för avstånd- och närseende. Utifrån vad synundersökningen visar går optikern igenom kundens behov och önskemål. Om kunden har ett synfel provar man ut lämpliga hjälpmedel.

  Om optikern misstänker en sjuklig förändring eller skada på ögat är optikern skyldig att remittera kunden vidare till en ögonläkare. Varje undersökning journalförs.

  Optiker som arbetar på ögonkliniker mäter och undersöker patienters ögon inför besök till ögonläkare. Ofta gör man undersökningar inför olika typer av ögonoperationer. På syncentraler arbetar optiker med utprovning av hjälpmedel för personer med en synskada.

  I vissa butiker kan verkstadsarbete förekomma, till exempel att slipa och montera glas i båge. Optikern kan även delta i butiksarbetet om tid finns. Arbetsfördelningen varierar mycket beroende på arbetsplats.

  Arbetsplats och lön

  De flesta optiker arbetar i optikbutiker som anställda eller egenföretagare. Optiker kan även arbeta på ögonkliniker inom sjukvården. Ett fåtal optiker arbetar på syncentraler inom landstingen. En del optiker arbetar med forskning eller inom glasögon- och kontaktlinsindustrin.

  Genomsnittligt löneintervall

  35 700 - 44 900 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022