Installations- och serviceelektriker

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Installerar, felsöker och reparerar elektriska anläggningar i olika typer av fastigheter.

  Installationselektriker arbetar med att göra installationer i olika typer av byggnader. Dra ledningar, montera elcentraler och sätta upp strömbrytare är exempel på vanliga arbetsuppgifter. Serviceelektriker arbetar med felsökning och reparation av elektriska anläggningar. De kan också göra mindre installationer av olika slag.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • God fysik
  • Problemlösningsförmåga
  • Serviceinriktad
  • Säkerhetsfokus

  Arbetsuppgifter

  Installationselektriker installerar elektrisk utrustning i alla typer av fastigheter. Man kan också arbeta vid ombyggnation och renoveringar med installationer. Utifrån en ritning eller beskrivning planerar elektrikern arbetet. När montaget är klart gör installationselektrikern en teknisk beskrivning av installationen.

  Exempel på arbetsuppgifter som kan ingå i installationselektrikerns arbete:

  * Dra ledningar i rör i väggar, tak och golv
  * Montera elcentraler
  * Montera belysning
  * Sätta upp strömbrytare och vägguttag
  * Planera kabelvägar och installera exempelvis kanaler och kabelstegar
  * Konstruera ritningar och sköta dokumentering till kunders anläggningar
  * Ansluta vitvaror så som kylskåp, spisar och tvättmaskiner
  * Montera ned gammal elutrustning och kablar vid ombyggnation
  * Installera och programmera styrsystem i fastigheter

  Serviceelektriker jobbar främst med felsökning och reparation av elektriska anläggningar. De gör även mindre installationer av olika slag. Det kan handla om kabeldragning, montage av elcentraler eller installation av vitvaror, värmepumpar och solpaneler. Som underlag har serviceelektrikern ritningar och beskrivningar. Vid felsökning använder man olika mätinstrument för att hitta felet som ska rättas till.

  Alla elinstallationsföretag är ansvariga för att elinstallationsarbetet utförs korrekt. Som auktoriserad elinstallatör kan man utses att vara företagets elinstallatör för regelefterlevnad, en roll som alla elinstallationsföretag måste ha. Uppdraget innebär att elinstallatören stöttar företagsledningen i arbetet med att se till att företaget följer elsäkerhetslagen och tillhörande föreskrifter.

  Arbetsplats och lön

  Installations- och serviceelektriker arbetar hos privatpersoner, fastighetsägare och industrier. På stora installationsföretag är man ofta specialiserad inom ett område. Arbetar man i ett mindre installationsföretag har man vanligtvis bredare arbetsuppgifter där installation av datanät, TV-anläggningar och liknande kan ingå.

  Genomsnittligt löneintervall

  27 100 - 40 700 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Medelhög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022