BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Elektrikeryrken

Arbetar med installationer, underhåll och reparationer på ett tekniskt och hantverksmässigt sätt.

Genomsnittligt löneintervall

29 300 - 42 300 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för distributionselektriker kommer vara mycket stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Elektriker arbetar med installationer, underhåll och reparationer. De arbetar ofta efter ritningar och beskrivningar. Kundkontakter är vanliga i arbetet. Kunderna kan vara privatpersoner, fastighetsägare och industrier. Elektriker samarbetar ofta med andra yrkesgrupper eller i arbetslag med flera elektriker. Arbetsuppgifterna skiljer sig åt beroende på yrkesinriktning.

Distributionselektriker arbetar med nybyggnation, reparation och underhåll av elnäten som transporterar elektricitet till samhället. De jobbar med hela systemet av ledningar, ställverk och transformatorer. I jobbet ingår att åtgärda akuta fel vid exempelvis strömavbrott.

Industrielektriker underhåller och reparerar maskiner och automatiska anläggningar i processindustrin. Uppgiften är att åtgärda elektriska och elektroniska fel på maskinerna. De programmerar styrsystem, kopplar ihop ledningar med styrprocesser och byter ut motorer som är trasiga.

Installationselektriker installerar elektrisk utrustning i alla typer av fastigheter. De monterar elcentraler, belysning, drar elledningar och installerar strömbrytare.

Serviceelektriker arbetar med ombyggnad, felsökning och reparation av elektriska anläggningar. De gör även mindre installationer av olika slag, till exempel installation av vitvaror eller solpaneler.

Alla elinstallationsföretag är ansvariga för att elinstallationsarbetet utförs korrekt. Som auktoriserad elinstallatör kan man utses att vara företagets elinstallatör för regelefterlevnad, en roll som alla elinstallationsföretag måste ha idag. Uppdraget innebär att elinstallatören stöttar företagsledningen i arbetet med att se till att företaget följer elsäkerhetslagen och tillhörande föreskrifter.

Utbildningsvägar för elektrikeryrken

Elektrikeryrken kräver utbildning på gymnasienivå eller eftergymnasial utbildning på yrkeshögskolenivå.

Förslag på gymnasieprogram

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli elektrikeryrken till exempel

  • eftergymnasial utbildning
  • Utbildningar med inriktning mot elinstallation, elkraft och eldistribution kan finnas inom Yrkeshögskolan.
  • arbetsmarknadsutbildning
  • En alternativ utbildningsväg kan vara via en arbetsmarknadsutbildning.
  • vuxenutbildning.
  • En alternativ utbildningsväg kan vara via en vuxenutbildning. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning.
/