BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Barnsjuksköterska

Specialistsjuksköterska med barn och ungdomars hälsa i fokus.

 • Empatisk förmåga
 • Kommunikativ förmåga
 • Noggrannhet
 • Samarbetsförmåga
 • Uppmärksam

   Genomsnittligt löneintervall

   35 000 - 46 600 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Låg konkurrens

   Arbetsuppgifter

   Inom sjukhusvården arbetar barnsjuksköterskan med barn och ungdomar från 0-18 år. Barnsjuksköterskan ansvarar för att barnet och föräldrarna får den hjälp och det stöd de behöver. Barnsjuksköterskan kommunicerar i första hand med barnet. Det gäller att anpassa informationen efter barnets ålder, utvecklingsnivå och tidigare erfarenheter.

   Barnsjuksköterskan förbereder barn och föräldrar inför en undersökning eller behandling. De kan också förbereda familjen på hur behandlingen ska fortsätta efter sjukhusbesöket. I arbetsuppgifterna ingår att ge läkemedel och beräkna doseringen i förhållande till barnets storlek och ålder. I arbetet ingår även att ta prover.

   På en medicinsk avdelning kan barnen vara inlagda för en längre tids behandling. På en kirurgisk avdelning ligger fokus på operation. På en akutmottagning assisterar barnsjuksköterskan läkaren vid undersökningar, tar prover och gör egna bedömningar och behandlingar.

   På barnavårdscentralen (BVC) kontroller barnsjuksköterskan nyfödda och yngre barns hälsa. Barnsjuksköterskan följer barnets hälsotillstånd och fysiska utveckling upp till skolåldern. I arbetet ingår att ge råd och stöd till föräldrar kring barnets mat, sömn och annat som rör barnets hälsa. Vaccinationer ingår i uppgifterna.

   Utbildningsvägar för barnsjuksköterska

   Vill du studera till barnsjuksköterska? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: