Barnsjuksköterska

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Specialistsjuksköterska med barn och ungdomars hälsa i fokus.

  Barnsjuksköterskor arbetar bland annat med barnhälsovård, skolhälsovård, barnmedicin, barnkirurgi och barnpsykiatri. Arbetsuppgifterna varierar beroende på verksamhet. Arbetet kräver att barnsjuksköterskan kommunicerar och anpassar information utifrån barnets ålder, utvecklingsnivå och tidigare erfarenheter.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Empatisk förmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Noggrannhet
  • Samarbetsförmåga
  • Uppmärksam

  Arbetsuppgifter

  Inom sjukhusvården arbetar barnsjuksköterskan med barn och ungdomar från 0-18 år. Barnsjuksköterskan ansvarar för att barnet och föräldrarna får den hjälp och det stöd de behöver. Barnsjuksköterskan kommunicerar i första hand med barnet. Det gäller att anpassa informationen efter barnets ålder, utvecklingsnivå och tidigare erfarenheter.

  Barnsjuksköterskan förbereder barn och föräldrar inför en undersökning eller behandling. De kan också förbereda familjen på hur behandlingen ska fortsätta efter sjukhusbesöket. I arbetsuppgifterna ingår att ge läkemedel och beräkna doseringen i förhållande till barnets storlek och ålder. I arbetet ingår även att ta prover.

  På en medicinsk avdelning kan barnen vara inlagda för en längre tids behandling. På en kirurgisk avdelning ligger fokus på operation. På en akutmottagning assisterar barnsjuksköterskan läkaren vid undersökningar, tar prover och gör egna bedömningar och behandlingar.

  På barnavårdscentralen (BVC) kontroller barnsjuksköterskan nyfödda och yngre barns hälsa. Barnsjuksköterskan följer barnets hälsotillstånd och fysiska utveckling upp till skolåldern. I arbetet ingår att ge råd och stöd till föräldrar kring barnets mat, sömn och annat som rör barnets hälsa. Vaccinationer ingår i uppgifterna.

  Arbetsplats och lön

  Barnsjuksköterskor arbetar inom alla instanser där barn och ungdomar vårdas. Det kan vara inom barnhälsovård, elevhälsa (skolhälsovård), hemsjukvård, barnkirurgi, öron-, näsa- och halssjukvård, neonatologi och barntandvård. Arbetsplatsen kan vara sjukhus, barnavårdscentraler och skolor.

  Genomsnittligt löneintervall

  35 000 - 46 600 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Låg konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022