Flygmekaniker och flygtekniker

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Mekaniskt och tekniskt yrke som ser till att flygplanen servas och kontrolleras för hög flygsäkerhet.

  Flygmekaniker och flygtekniker arbetar med underhåll, tillsyn och reparationer av flygplan, helikoptrar och flygplansmotorer. De kan också arbeta med nytillverkning av flygplan och flygmotorer. Flygsäkerheten är alltid i fokus. Flygmekaniker arbetar i huvudsak med tillsyn, service och rutinarbeten. Flygtekniker gör felsökningar, inspektioner och kontroller.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Noggrannhet
  • Problemlösningsförmåga
  • Självständighet
  • Stresstålighet
  • Säkerhetsfokus

  Arbetsuppgifter

  Vid underhåll av flygmaskiner gör ofta flygmekaniker mindre tillsyner, service och rutinarbeten. Flygtekniker gör felsökning, inspektioner och funktionskontroller som kräver större systemkännedom.

  Efter ett visst antal flygtimmar ska motorer, flygplan och helikoptrar ses över. Behovet av tillsyn styrs av den flygtid som exempelvis motorn eller flygplanet är godkänd för. Det innebär att det förekommer både mindre, dagliga tillsyner och omfattande översyner som kan ta flera veckor.

  Vid översynen arbetar man efter manualer och föreskrifter som beskriver vad som ska göras och på vilket sätt. Till exempel ser man över motor, roder och bränslesystem samt byter ut komponenter. I arbetet används olika handverktyg, specialverktyg och mätinstrument.

  När översynen är färdig kontrollerar flygteknikern att arbetet är korrekt utfört. Varje åtgärd dokumenteras in i minsta detalj så att det i efterhand går att se vilken tekniker/mekaniker som utfört vilket arbetsmoment. Det är endast flygteknikern som certifierar det utförda underhållet och reparationerna på flygmaskinerna.

  Arbetsplats och lön

  Flygmekaniker och flygtekniker har i stor utsträckning en internationell arbetsmarknad.

  Genomsnittligt löneintervall

  29 500 - 57 500 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022