BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Flygmekaniker och flygtekniker

Mekaniskt och tekniskt yrke som ser till att flygplanen servas och kontrolleras för hög flygsäkerhet.

 • Noggrannhet
 • Problemlösningsförmåga
 • Självständighet
 • Stresstålighet
 • Säkerhetsfokus

   Genomsnittligt löneintervall

   29 500 - 57 500 SEK/mån

   Arbetsuppgifter

   Vid underhåll av flygmaskiner gör ofta flygmekaniker mindre tillsyner, service och rutinarbeten. Flygtekniker gör felsökning, inspektioner och funktionskontroller som kräver större systemkännedom.

   Efter ett visst antal flygtimmar ska motorer, flygplan och helikoptrar ses över. Behovet av tillsyn styrs av den flygtid som exempelvis motorn eller flygplanet är godkänd för. Det innebär att det förekommer både mindre, dagliga tillsyner och omfattande översyner som kan ta flera veckor.

   Vid översynen arbetar man efter manualer och föreskrifter som beskriver vad som ska göras och på vilket sätt. Till exempel ser man över motor, roder och bränslesystem samt byter ut komponenter. I arbetet används olika handverktyg, specialverktyg och mätinstrument.

   När översynen är färdig kontrollerar flygteknikern att arbetet är korrekt utfört. Varje åtgärd dokumenteras in i minsta detalj så att det i efterhand går att se vilken tekniker/mekaniker som utfört vilket arbetsmoment. Det är endast flygteknikern som certifierar det utförda underhållet och reparationerna på flygmaskinerna.

   Utbildningsvägar för flygmekaniker och flygtekniker

   Vill du studera till flygmekaniker och flygtekniker? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: