BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Scenograf

Ansvarar för den visuella utformningen i scenkonstproduktion, TV-studio eller på inspelningsplats.

  • Kommunikativ förmåga
  • Konstnärlig förmåga
  • Kreativ förmåga
  • Ledarskapsförmåga
  • Samarbetsförmåga

Genomsnittligt löneintervall

25 800 - 47 400 SEK/mån

Det kan vara både större och mindre möjligheter till arbete även i yrken där prognos saknas.

Arbetsuppgifter

Scenografi är konsten att bygga upp scenmiljöer i TV, film och på teater. Scenografi kallas också den dekor och rekvisita som används i produktionen. En scenograf inom TV och film arbetar med studiobyggen och inspelningsplatser.

En teaterscenograf har det övergripande ansvaret för den visuella utformningen av en teaterföreställning. En viktig del av scenografens arbete handlar om att analysera och tolka manus för att skapa en vision om scenografin. Scenografin ska hjälpa skådespelarna och regissören att berätta historien och förstärka budskapen.

Scenografen bygger modeller och gör tekniska ritningar till scenmiljöer, dekor och rekvisita. En del av det arbetet är datorbaserat. Ibland designar även scenografen scenkläderna, men oftast är det en kostymdesigner som har det ansvaret. Scenografin är en del av den dramatiska framställningen, i kombination med många andra konstnärliga uttrycksmedel. Scenografen samarbetar därför med flera olika yrkesgrupper, exempelvis regissör, skådespelare, ljus- och ljuddesigner, rekvisitör och hantverkare. Framförallt görs den scenografiska planeringen i samarbete med regissören.

Det praktiska arbetet görs i samråd med hantverkare som tillverkar scenografin. Scenografen arbetsleder och följer hantverkarnas arbete i verkstäder och ateljéer med att snickra och måla kulisser, sy upp kostymer med mera.

Scenografen har också ett nära samarbete med rekvisitören som införskaffar inredningsdetaljer, möbler och andra föremål. Rekvisitören har stor produktkunskap och ansvarar för att rekvisitan håller hög kvalitet. Föremålen hämtas från förråd, köps, hyrs eller lånas på olika håll.

Utbildningsvägar för scenograf

Yrket kräver vanligtvis eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli scenograf till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • En grundläggande konstnärlig utbildning är ofta en fördel för att arbeta som scenograf. Kandidatutbildning till scenograf för scenkonst finns vid Stockholms dramatiska högskola, StDH. De har också en utbildning till kostymdesigner och produktionsdesigner (design för film och tv). Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om utbildningarnas innehåll och antagningskrav. Luleå tekniska universitet har en kandidatutbildning i visuell gestaltning - filmdesign där scenografi finns som fördjupning.
/