Scenograf

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Ansvarar för den visuella utformningen i scenkonstproduktion, TV-studio eller på inspelningsplats.

  Scenografen formger scenmiljöer för teater, film och TV. Scenografen har det övergripande ansvaret för den visuella utformningen av produktionen. En stor del av den scenografiska planeringen görs i samarbete med regissören. I arbetet ingår att göra modellbyggen och ritningar för scenmiljöer, rekvisita och dekor. Scenografen är arbetsledare för hantverkare i verkstäder och ateljéer.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Kommunikativ förmåga
  • Konstnärlig förmåga
  • Kreativ förmåga
  • Ledarskapsförmåga
  • Samarbetsförmåga

  Arbetsuppgifter

  Scenografi är konsten att bygga upp scenmiljöer i TV, film och på teater. Scenografi kallas också den dekor och rekvisita som används i produktionen. En scenograf inom TV och film arbetar med studiobyggen och inspelningsplatser.

  En teaterscenograf har det övergripande ansvaret för den visuella utformningen av en teaterföreställning. En viktig del av scenografens arbete handlar om att analysera och tolka manus för att skapa en vision om scenografin. Scenografin ska hjälpa skådespelarna och regissören att berätta historien och förstärka budskapen.

  Scenografen bygger modeller och gör tekniska ritningar till scenmiljöer, dekor och rekvisita. En del av det arbetet är datorbaserat. Ibland designar även scenografen scenkläderna, men oftast är det en kostymdesigner som har det ansvaret. Scenografin är en del av den dramatiska framställningen, i kombination med många andra konstnärliga uttrycksmedel. Scenografen samarbetar därför med flera olika yrkesgrupper, exempelvis regissör, skådespelare, ljus- och ljuddesigner, rekvisitör och hantverkare. Framförallt görs den scenografiska planeringen i samarbete med regissören.

  Det praktiska arbetet görs i samråd med hantverkare som tillverkar scenografin. Scenografen arbetsleder och följer hantverkarnas arbete i verkstäder och ateljéer med att snickra och måla kulisser, sy upp kostymer med mera.

  Scenografen har också ett nära samarbete med rekvisitören som införskaffar inredningsdetaljer, möbler och andra föremål. Rekvisitören har stor produktkunskap och ansvarar för att rekvisitan håller hög kvalitet. Föremålen hämtas från förråd, köps, hyrs eller lånas på olika håll.

  Arbetsplats och lön

  De flesta scenografer är egenföretagare och arbetar med frilansuppdrag, ett fåtal är anställda vid en teater eller på TV.

  Genomsnittligt löneintervall

  25 800 - 47 400 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022