BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Skogsarbetare

Ett praktiskt yrke för den som tycker om att röra på sig och trivs i skog och mark.

 • God fysik
 • Initiativförmåga
 • Resultatinriktad
 • Säkerhetsfokus

   Arbetsuppgifter

   Skogsarbetare som arbetar med skogsvård kan även kallas manuella skogsarbetare. De jobbar i huvudsak med föryngring och röjning i skogen.

   När en skog har huggits ned (avverkats) måste en ny skog växa upp. Det vanligaste är att man planterar nya trädplantor och det arbetet görs av skogsarbetare. Skogsarbetaren använder ofta ett planteringsrör som förs ner i marken och som plantan placeras i. Planteringsmaskiner finns men används i liten utsträckning.

   Plantering är ett säsongsarbete främst under vår- och sommartid. Säsongens längd styrs av vädret och vilken typ av plantor som används.

   Röjning är en annan vanlig arbetsuppgift för skogsarbetare. När skogen har växt under några år glesar man ut beståndet genom att röja bort till exempel lövträd som har växt upp bland tallar. En viktig del i röjningsarbetet är att röja fram träd som har höga naturvärden, vilket innebär att träd som är bra för den biologiska mångfalden lämnas kvar.

   Röjning utförs av skogsarbetaren som ett så kallat motormanuellt arbete med hjälp av en röjsåg. Röjning är ett säsongsarbete i norra delarna av landet men kan utföras året runt i de delar av landet där det inte kommer snö eller där snömängden är mindre.

   Gallring innebär att trädbestånden glesas ut ytterligare för att växa till bättre innan skogen slutavverkas, även virket som gallras bort tas ut ur skogen och säljs. Den övervägande delen av gallring och avverkning sker idag med skogsmaskiner och utförs av skogsmaskinförare. Läs mer i separat yrkesbeskrivning om skogsmaskinförare. Ibland kan vissa träd eller bestånd behöva tas om hand med motorsåg i avverkningsarbetet. Arbetet utförs då av manuella skogsarbetare, ofta som komplement till arbete med röjsåg.

   Utbildningsvägar för skogsarbetare

   Det finns olika vägar till yrket. Det är bra att ha en gymnasieutbildning, till exempel det program vi föreslår nedan eller motsvarande utbildning på komvux. Utbildningar inom området kan också finnas på komvux, folkhögskola, yrkeshögskola, arbetsmarknadsutbildningar och privata utbildningsanordnare. Det kan finnas ytterligare krav, till exempel körkort.

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: