Skogsarbetare

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Ett praktiskt yrke för den som tycker om att röra på sig och trivs i skog och mark.

  Skogsarbetare arbetar med skogsvård. Arbetet är rörligt och sker utomhus i alla väder. De vanligaste arbetsuppgifterna är plantering av ny skog och röjning i ung skog. Till viss del arbetar man även med motormanuell avverkning, ofta som komplement till arbete med röjning. För att göra ett bra jobb bör man vara intresserad av biologi och ha förståelse för det som växer.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • God fysik
  • Initiativförmåga
  • Resultatinriktad
  • Säkerhetsfokus

  Arbetsuppgifter

  Skogsarbetare som arbetar med skogsvård kan även kallas manuella skogsarbetare. De jobbar i huvudsak med föryngring och röjning i skogen.

  När en skog har huggits ned (avverkats) måste en ny skog växa upp. Det vanligaste är att man planterar nya trädplantor och det arbetet görs av skogsarbetare. Skogsarbetaren använder ofta ett planteringsrör som förs ner i marken och som plantan placeras i. Planteringsmaskiner finns men används i liten utsträckning.

  Plantering är ett säsongsarbete främst under vår- och sommartid. Säsongens längd styrs av vädret och vilken typ av plantor som används.

  Röjning är en annan vanlig arbetsuppgift för skogsarbetare. När skogen har växt under några år glesar man ut beståndet genom att röja bort till exempel lövträd som har växt upp bland tallar. En viktig del i röjningsarbetet är att röja fram träd som har höga naturvärden, vilket innebär att träd som är bra för den biologiska mångfalden lämnas kvar.

  Röjning utförs av skogsarbetaren som ett så kallat motormanuellt arbete med hjälp av en röjsåg. Röjning är ett säsongsarbete i norra delarna av landet men kan utföras året runt i de delar av landet där det inte kommer snö eller där snömängden är mindre.

  Gallring innebär att trädbestånden glesas ut ytterligare för att växa till bättre innan skogen slutavverkas, även virket som gallras bort tas ut ur skogen och säljs. Den övervägande delen av gallring och avverkning sker idag med skogsmaskiner och utförs av skogsmaskinförare. Läs mer i separat yrkesbeskrivning om skogsmaskinförare. Ibland kan vissa träd eller bestånd behöva tas om hand med motorsåg i avverkningsarbetet. Arbetet utförs då av manuella skogsarbetare, ofta som komplement till arbete med röjsåg.

  Arbetsplats

  Skogsarbetare som arbetar med plantering och röjning är oftast anställda hos privata skogsföretag.


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022