Inköpare och upphandlare

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Köper in varor och tjänster med hjälp av förhandling, kunskap och god kommunikation.

  Inköpare och upphandlare köper in varor och tjänster, antingen åt privata företag eller offentliga organisationer. Det kan till exempel vara råvaror till industrin, städtjänster eller lekmaterial till förskolor. En inköpare bör vara en duktig förhandlare som samtidigt har kunskap om de lagar och avtal som styr inköp och upphandlingar. Det är bra att vara analytisk och kunna kommunicera med andra på ett tydligt sätt.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Analytisk förmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Organisationsförmåga
  • Samarbetsförmåga

  Arbetsuppgifter

  Inköpare köper in varor och tjänster till företag, så som råvaror som behövs inom industriproduktion, varor till handeln så som kläder eller elektronik, eller tjänster som städning eller bevakning.

  Inköpsassistenter arbetar tillsammans med inköparen och assisterar i det dagliga arbetet. På liknande sätt gör upphandlare upphandlingar av varor och tjänster till offentlig sektor. Man upphandlar lekmaterial och skolböcker, men också entreprenader såsom skolmåltider eller reparationer av byggnader.

  Inköp och upphandlingar ska vara noga planerade. Man behöver exempelvis veta hur stor åtgång det är på den produkt eller tjänst som ska köpas in. Som inköpare samarbetar man därför ofta med andra avdelningar, som produktions- eller försäljningsavdelningar. På samma sätt samarbetar upphandlare med till exempel företrädare för olika enheter inom en kommun eller myndighet.

  Inköpare och upphandlare ansvarar för att välja leverantör och har både kontakt med befintliga leverantörer och letar efter nya. Man utvärderar leverantörerna, till exempel utifrån kvalitet på deras produkter och priset. Man följer också upp och utvärderar tidigare avtal. När analysen av behovet är klar och man vet vilka leverantörer som finns begär man in offerter eller anbud.

  I dessa beskriver leverantören produkten, priset och villkor för hur den ska levereras och betalas. När leverantörerna lämnat in sina offerter gör inköparen eller upphandlaren en utvärdering, och när den är klar fattar man beslut om vilken eller vilka leverantörer som ska anlitas och skriver avtal med dem.

  Som upphandlare måste man ta särskild hänsyn till att arbetet styrs av flera lagar, till exempel lagen om offentlig upphandling LOA som ställer tydliga krav på hur en upphandling ska göras. Innan avtalen skrivs är det vanligt med förhandlingar om exempelvis pris och leveransvillkor.

  Arbetsplats och lön

  De som arbetar med inköp finns både i privat och offentlig sektor. På privata företag kallas man inköpare. Inom offentlig sektor, som i kommuner eller landsting, kallas man istället upphandlare. Både inköpare och upphandlare kan också vara anställda inom konsultföretag och bemanningsföretag.

  Genomsnittligt löneintervall

  26 000 - 39 800 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Hög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022