Apotekare och receptarie

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Kommunikativa läkemedelsexperter på apotek och inom läkemedelsindustrin.

  Apotekare och receptarier är experter på läkemedel och deras användning. Yrkesgrupperna arbetar på apotek med recepthantering, rådgivning och försäljning av receptbelagda och receptfria läkemedel samt egenvårdsprodukter. De arbetar även inom läkemedelsindustrin med forskning, tillverkning och kvalitetskontroller. En del arbetar på myndigheter. Farmaceut är ett samlingsnamn för apotekare och receptarier.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Analytisk förmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Noggrannhet
  • Samarbetsförmåga
  • Självständighet

  Arbetsuppgifter

  På apotek arbetar apotekare och receptarier med information och rådgivning kring receptbelagda och receptfria läkemedel samt egenvårdsprodukter. Arbetet på apotek är mycket kommunikativt med kundservice, rådgivning och försäljning i fokus.

  Många har arbetsledande funktioner på apotek, exempelvis som apotekschefer. Apotekare kan arbeta med att utbilda apotekspersonal och ge stöd i mer komplicerade läkemedelsfrågor. Som apotekare är det vanligt att ha rollen som läkemedelsansvarig, vilket innebär ett övergripande ansvar för att apoteksverksamheten följer lagar, håller hög kvalitet och är patientsäker. Denna roll kan dock även innehas av receptarier.

  Inom läkemedelsindustrin arbetar apotekare med hela utvecklingskedjan från forskning, tillverkning, kliniska prövningar, tester och registrering av nya läkemedel till myndighetskontakter, marknadsföring och försäljning. Receptarier inom läkemedelsindustrin arbetar vanligtvis i slutfasen av utvecklingsarbetet, exempelvis med läkemedelsregistrering och kvalitetskontroller.

  På sjukhusapotek eller kliniker ansvarar apotekare och receptarier för distribution av läkemedel till sjukhusets avdelningar och information till personalen om hur de ska hantera läkemedel i sitt arbete. Ibland arbetar man med specialtillverkning av läkemedel, exempelvis till små barn. På Läkemedelsverket arbetar yrkesgrupperna med att granska och kontrollera arbetet inom apoteksverksamhet och läkemedelsindustri.

  Arbetsplats och lön

  Apotek eller sjukhusapotek är den vanligaste arbetsplatsen. Apotekare och receptarier arbetar även inom läkemedelsindustrin och på myndigheter som Läkemedelsverket, E-hälsomyndigheten och Tandvårds- och förmånsverket. På kliniska avdelningar inom sjukvården blir det vanligare att apotekare och receptarier anställs.

  Farmaceut är ett samlingsnamn för apotekare och receptarier. Båda yrkesgrupperna är experter på läkemedelsanvändning. Det är framförallt utbildningens längd som skiljer apotekare och receptarier åt, men även bredden på arbetsområden. Apotekare arbetar inom hela läkemedelskedjan, medan receptarier främst arbetar inom apoteksverksamhet.

  Genomsnittligt löneintervall

  32 600 - 45 200 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Medelhög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022