BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Apotekare och receptarie

Kommunikativa läkemedelsexperter på apotek och inom läkemedelsindustrin.

  • Analytisk förmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Noggrannhet
  • Samarbetsförmåga
  • Självständighet

Genomsnittligt löneintervall

32 600 - 45 200 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för farmaceuter kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

På apotek arbetar apotekare och receptarier med information och rådgivning kring receptbelagda och receptfria läkemedel samt egenvårdsprodukter. Arbetet på apotek är mycket kommunikativt med kundservice, rådgivning och försäljning i fokus.

Många har arbetsledande funktioner på apotek, exempelvis som apotekschefer. Apotekare kan arbeta med att utbilda apotekspersonal och ge stöd i mer komplicerade läkemedelsfrågor. Som apotekare är det vanligt att ha rollen som läkemedelsansvarig, vilket innebär ett övergripande ansvar för att apoteksverksamheten följer lagar, håller hög kvalitet och är patientsäker. Denna roll kan dock även innehas av receptarier.

Inom läkemedelsindustrin arbetar apotekare med hela utvecklingskedjan från forskning, tillverkning, kliniska prövningar, tester och registrering av nya läkemedel till myndighetskontakter, marknadsföring och försäljning. Receptarier inom läkemedelsindustrin arbetar vanligtvis i slutfasen av utvecklingsarbetet, exempelvis med läkemedelsregistrering och kvalitetskontroller.

På sjukhusapotek eller kliniker ansvarar apotekare och receptarier för distribution av läkemedel till sjukhusets avdelningar och information till personalen om hur de ska hantera läkemedel i sitt arbete. Ibland arbetar man med specialtillverkning av läkemedel, exempelvis till små barn. På Läkemedelsverket arbetar yrkesgrupperna med att granska och kontrollera arbetet inom apoteksverksamhet och läkemedelsindustri.

Utbildningsvägar för apotekare och receptarie

Dessa yrken kräver utbildning på högskole- eller universitetsnivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli apotekare och receptarie till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Utbildning till apotekare omfattar fem års studier på universitetsnivå och leder till en apotekarexamen, vilket är en yrkesexamen. Utbildningen är EU-anpassad vilket innebär att en svensk apotekarexamen även är giltig i övriga EU-länder. Utbildningen är också forskningsförberedande. Utbildning till receptarie omfattar tre års studier på universitetsnivå och leder till en receptarieexamen, vilket är en yrkesexamen.
/