BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Apotekare och receptarie

Kommunikativa läkemedelsexperter på apotek och inom läkemedelsindustrin.

 • Analytisk förmåga
 • Kommunikativ förmåga
 • Noggrannhet
 • Samarbetsförmåga
 • Självständighet

   Genomsnittligt löneintervall

   32 600 - 45 200 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Medelhög konkurrens på 5 års sikt

   Arbetsuppgifter

   På apotek arbetar apotekare och receptarier med information och rådgivning kring receptbelagda och receptfria läkemedel samt egenvårdsprodukter. Arbetet på apotek är mycket kommunikativt med kundservice, rådgivning och försäljning i fokus.

   Många har arbetsledande funktioner på apotek, exempelvis som apotekschefer. Apotekare kan arbeta med att utbilda apotekspersonal och ge stöd i mer komplicerade läkemedelsfrågor. Som apotekare är det vanligt att ha rollen som läkemedelsansvarig, vilket innebär ett övergripande ansvar för att apoteksverksamheten följer lagar, håller hög kvalitet och är patientsäker. Denna roll kan dock även innehas av receptarier.

   Inom läkemedelsindustrin arbetar apotekare med hela utvecklingskedjan från forskning, tillverkning, kliniska prövningar, tester och registrering av nya läkemedel till myndighetskontakter, marknadsföring och försäljning. Receptarier inom läkemedelsindustrin arbetar vanligtvis i slutfasen av utvecklingsarbetet, exempelvis med läkemedelsregistrering och kvalitetskontroller.

   På sjukhusapotek eller kliniker ansvarar apotekare och receptarier för distribution av läkemedel till sjukhusets avdelningar och information till personalen om hur de ska hantera läkemedel i sitt arbete. Ibland arbetar man med specialtillverkning av läkemedel, exempelvis till små barn. På Läkemedelsverket arbetar yrkesgrupperna med att granska och kontrollera arbetet inom apoteksverksamhet och läkemedelsindustri.

   Utbildningsvägar för apotekare och receptarie

   Vill du studera till apotekare och receptarie? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: