Åklagare

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Ett yrke för dig som är noggrann, tydlig och gillar fakta.

  En åklagare behöver vara nyfiken för att ta reda på alla fakta. När det finns en misstanke om att ett brott har inträffat är det ofta åklagaren som leder utredningen. Det görs i nära samarbete med polisen. Sen beslutar åklagaren om åtal ska väckas eller inte. Vid rättegången framträder åklagaren i domstol och driver åtalet. Då behöver åklagaren ha gott omdöme och vara logisk och saklig.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Analytisk förmåga
  • Beslutsförmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Samarbetsförmåga

  Arbetsuppgifter

  I det svenska rättsväsendet är åklagaren den som driver arbetet för att rättegångar ska kunna genomföras. Åklagaren är den som utreder brott, beslutar om åtal ska väckas eller inte och framträder i domstol om det blir en rättegång.

  Direkt efter att ett brott har skett börjar en förundersökning (även kallat brottsutredning). Först är polisen ansvarig, men om brottet är stort så tar en åklagare över ansvaret så fort det finns en misstänkt. Åklagaren är då förundersökningsledare, men fortsätter att samarbeta med polisen.

  Uppdraget i förundersökningen är att bedöma om ett brott har begåtts och samla in bevis för att fälla den misstänkte. Detta kan innebära att besöka brottsplatsen och förhöra inblandade personer. Åklagaren kan själv besluta om att frihetsberöva (anhålla) personer eller att göra husrannsakan i någons bostad. Vid behov kontaktas domstolen för att ge misstänkta personer reseförbud eller anmälningsplikt hos polisen. Det är även domstolen som officiellt tar beslutet om att häkta den misstänkte.

  Om åtal väcks blir det rättegång. Då ska åklagaren bevisa att den som är åtalad för brottet är skyldig. Från den information som kommit fram under förundersökningen beskriver åklagaren hur brottet har utförts. Det kallas för sakframställan. Sedan är det dags för bevisning. Då tar åklagaren fram de sakliga bevis som finns och passar på att ställa frågor till den åklagade och ibland också till vittnen som kallats in. Det är också vanligt att man förhör eventuella brottsoffer. Sist gör åklagaren en plädering (en sammanfattning) följt av ett förslag på straff för den som har åtalats.

  Några åklagare arbetar med alla slags brott, medan andra är specialiserade på exempelvis ekonomiska brott, miljöbrott, grova våldsbrott eller narkotikabrott.

  Arbetsplats och lön

  Åklagaren arbetar vid Åklagarmyndigheten eller Ekobrottsmyndigheten. 

  Genomsnittligt löneintervall

  37 000 - 72 200 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Medelhög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022