BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Redovisningsekonom

Med förtroende och ansvar granskar redovisningsekonomen organisationers siffror.

  • Noggrannhet
  • Samarbetsförmåga

Genomsnittligt löneintervall

28 500 - 50 000 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för redovisningsekonomer kommer vara små till medelstora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

En redovisningsekonom är specialiserad inom bokföring och ekonomisk redovisning och arbetar med redovisningen av alla inbetalningar och utbetalningar och andra ekonomiska händelser i företaget. Till exempel ser redovisningsekonomen till att arbetsgivaravgifter, skatter och moms redovisas och betalas in i rätt tid. Andra arbetsuppgifter består av löpande arbete med bokslut, årsredovisningar och andra ekonomiska transaktioner som rör företaget eller organisationens verksamhet. En gång per år görs ett mer omfattande årsbokslut.

I arbetet kan det ingå att utveckla modeller för redovisningen och utarbeta anvisningar för hur redovisningen ska göras. Ibland deltar redovisningsekonomen i budgetarbetet och gör bedömningar av hur stora intäkterna och utgifterna för en viss tidsperiod bör vara om man vill uppnå sina lönsamhetsmål.

Arbetar man på en redovisningsbyrå kallas man för redovisningskonsult. Arbetsuppgifterna skiljer sig inte från en redovisningsekonom som arbetar på ett företag eller organisation. Redovisningsekonomen kan även bistå revisorn med att granska företag och organisationers redovisning och förvaltning.

I arbetet behöver redovisningsekonomen tycka om att arbeta med siffror, vara noggrann och ansvarsfull. Det är viktigt att ha god samarbetsförmåga eftersom att man behöver ha förståelse för hela verksamheten.

Utbildningsvägar för redovisningsekonom

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli redovisningsekonom till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • För mer kvalificerade redovisningsuppgifter krävs ofta högskoleutbildning med ekonomisk inriktning.
/