Ambulanssjukvårdare

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Gör insatser på plats i människors hem, på olycksplatser och under transporten till sjukhus.

  Ambulanssjukvårdaren arbetar i ett ambulansteam med en sjuksköterska. Ambulanssjukvårdaren ansvarar för sjukvårdsledning och kommunikation, sköter transporten till sjukhus och vårdinrättningar och assisterar sjuksköterskan vid behandling och undersökning av patienter. Ambulanssjukvårdaren ansvarar även för den medicintekniska utrustningen och fordonets underhåll. Arbetet är ibland fysiskt krävande.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • God fysik
  • Psykisk stabilitet
  • Samarbetsförmåga
  • Stresstålighet

  Arbetsuppgifter

  Ambulanssjukvårdaren arbetar i team med en sjuksköterska som har det medicinska ansvaret. Ambulansteamet utför akutsjukvård på plats i människors hem, på olycksplatser och under transporten till sjukhus eller annan vårdinrättning.

  Ambulanssjukvårdaren lägger förband, kontrollerar andning, puls och blodtryck, ger hjärt-lungräddning och assisterar sjuksköterskan. Ambulanssjukvårdaren ansvarar även för teknik och underhåll, både vad gäller ambulansfordonet och den medicintekniska utrustningen. Tvätt, skötsel och enklare service är en del av arbetet. I arbetsuppgifterna ingår att dokumentera.

  Vid en olycksplats har ambulanssjukvårdaren i uppgift att leda och samordna sjukvårdsarbetet. Ambulanssjukvårdaren sköter kommunikationen med SOS Alarm och samordnar insatser med sjukhus, polis och räddningstjänst.

  I ambulanssjukvårdarens arbete ingår att köra ambulansen. Vid akuta transporter är det ambulanssjukvårdaren som kör och sjuksköterskan som vårdar patienten, i övriga fall turas man ofta om att köra ambulansen. I arbetet ingår att läsa kartor via GPS, hantera trafiken och framföra fordonet på ett trafiksäkert sätt.

  Det handlar inte alltid om livshotande lägen i ambulanssjukvården. Arbetet kan vara av betydligt lugnare karaktär, till exempel när man transporterar patienter mellan olika sjukhus eller när sjukdomen/skadan bedöms mindre akut. Under rena sjuktransporter kan ambulanssjukvårdaren arbeta ensam.

  Arbetsplats och lön

  Ambulanssjukvårdare är anställda av landsting/regioner eller av privata företag som bedriver ambulanssjukvård på entreprenad.

  Genomsnittligt löneintervall

  28 100 - 36 900 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022