BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Ambulanssjukvårdare

Gör insatser på plats i människors hem, på olycksplatser och under transporten till sjukhus.

 • God fysik
 • Psykisk stabilitet
 • Samarbetsförmåga
 • Stresstålighet

   Genomsnittligt löneintervall

   28 100 - 36 900 SEK/mån

   Arbetsuppgifter

   Ambulanssjukvårdaren arbetar i team med en sjuksköterska som har det medicinska ansvaret. Ambulansteamet utför akutsjukvård på plats i människors hem, på olycksplatser och under transporten till sjukhus eller annan vårdinrättning.

   Ambulanssjukvårdaren lägger förband, kontrollerar andning, puls och blodtryck, ger hjärt-lungräddning och assisterar sjuksköterskan. Ambulanssjukvårdaren ansvarar även för teknik och underhåll, både vad gäller ambulansfordonet och den medicintekniska utrustningen. Tvätt, skötsel och enklare service är en del av arbetet. I arbetsuppgifterna ingår att dokumentera.

   Vid en olycksplats har ambulanssjukvårdaren i uppgift att leda och samordna sjukvårdsarbetet. Ambulanssjukvårdaren sköter kommunikationen med SOS Alarm och samordnar insatser med sjukhus, polis och räddningstjänst.

   I ambulanssjukvårdarens arbete ingår att köra ambulansen. Vid akuta transporter är det ambulanssjukvårdaren som kör och sjuksköterskan som vårdar patienten, i övriga fall turas man ofta om att köra ambulansen. I arbetet ingår att läsa kartor via GPS, hantera trafiken och framföra fordonet på ett trafiksäkert sätt.

   Det handlar inte alltid om livshotande lägen i ambulanssjukvården. Arbetet kan vara av betydligt lugnare karaktär, till exempel när man transporterar patienter mellan olika sjukhus eller när sjukdomen/skadan bedöms mindre akut. Under rena sjuktransporter kan ambulanssjukvårdaren arbeta ensam.

   Utbildningsvägar för ambulanssjukvårdare

   Vill du studera till ambulanssjukvårdare? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: