BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Ambulanssjukvårdare

Gör insatser på plats i människors hem, på olycksplatser och under transporten till sjukhus.

  • God fysik
  • Psykisk stabilitet
  • Samarbetsförmåga
  • Stresstålighet

Genomsnittligt löneintervall

28 100 - 36 900 SEK/mån

Det kan vara både större och mindre möjligheter till arbete även i yrken där prognos saknas.

Arbetsuppgifter

Ambulanssjukvårdaren arbetar i team med en sjuksköterska som har det medicinska ansvaret. Ambulansteamet utför akutsjukvård på plats i människors hem, på olycksplatser och under transporten till sjukhus eller annan vårdinrättning.

Ambulanssjukvårdaren lägger förband, kontrollerar andning, puls och blodtryck, ger hjärt-lungräddning och assisterar sjuksköterskan. Ambulanssjukvårdaren ansvarar även för teknik och underhåll, både vad gäller ambulansfordonet och den medicintekniska utrustningen. Tvätt, skötsel och enklare service är en del av arbetet. I arbetsuppgifterna ingår att dokumentera.

Vid en olycksplats har ambulanssjukvårdaren i uppgift att leda och samordna sjukvårdsarbetet. Ambulanssjukvårdaren sköter kommunikationen med SOS Alarm och samordnar insatser med sjukhus, polis och räddningstjänst.

I ambulanssjukvårdarens arbete ingår att köra ambulansen. Vid akuta transporter är det ambulanssjukvårdaren som kör och sjuksköterskan som vårdar patienten, i övriga fall turas man ofta om att köra ambulansen. I arbetet ingår att läsa kartor via GPS, hantera trafiken och framföra fordonet på ett trafiksäkert sätt.

Det handlar inte alltid om livshotande lägen i ambulanssjukvården. Arbetet kan vara av betydligt lugnare karaktär, till exempel när man transporterar patienter mellan olika sjukhus eller när sjukdomen/skadan bedöms mindre akut. Under rena sjuktransporter kan ambulanssjukvårdaren arbeta ensam.

Utbildningsvägar för ambulanssjukvårdare

Yrket kräver vanligtvis utbildning på gymnasienivå och yrkeshögskolenivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli ambulanssjukvårdare till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Det finns inga nationella regler för vilken utbildning som krävs för att bli ambulanssjukvårdare. Kraven på utbildning och erfarenhet kan skilja sig åt mellan olika landsting/regioner. Det är dock vanligt att ambulanssjukvårdare har en undersköterskeutbildning från gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram (eller motsvarande) och en vidareutbildning i ambulanssjukvård. Vidareutbildning till ambulanssjukvårdare finns på Yrkeshögskolan och omfattar ett års studier.
/