BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Butikssäljare

En säljande lagspelare med kundens upplevelse i centrum.

  • Kundfokus
  • Samarbetsförmåga
  • Serviceinriktad

Genomsnittligt löneintervall

23 000 - 38 800 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för butikssäljare inom fackhandel kommer vara små till medelstora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Som säljare i butik eller varuhus kan man sälja allt mellan himmel och jord, från nyupptagen potatis till avancerad elektronik. Det är viktigt att vara lyhörd och svara på kundernas frågor om olika varor och ge kunden råd om skötsel. Kunskap om varorna är viktig.

I vissa butiker sköter butikssäljaren enklare expediering men i andra butiker krävs omfattande specialkunskaper. Exempel på sådana är till exempel järn-, dator- och guldsmedsaffärer. Förutom försäljning ingår ofta kassatjänstgöring och redovisning av dagens kassa. I kassan registrerar butikssäljaren kundernas köp och tar betalt. Varorna är märkta med streckkoder som läses av i den datoriserade kassan.

En del butiker har postservice. Det handlar om att ta emot och lämna ut brev och paket och sälja frimärken. Butikssäljaren deltar också ofta i beställning, uppackning, prismärkning och påfyllning av varor.

Som säljare är man ofta en del av ett arbetslag, där alla tillsammans har ett ansvar för arbetsuppgifterna. En person är ofta ansvarig för en varugrupp och ser till att allt som gäller till exempel grönsaker, mejerivaror, sportartiklar eller damkläder är i ordning. I mindre butiker där det inte finns anställda dekoratörer sköter säljaren också skyltning och dekorationer i butiken.

Utbildningsvägar för butikssäljare

Gymnasieutbildning är oftast ett krav. Men den som har god försäljningsförmåga kan läras upp av företaget.

Förslag på gymnasieprogram

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli butikssäljare till exempel

  • företagsförlagd utbildning
  • Det finns vissa möjligheter att få jobb även om man saknar utbildning. I handeln kan man få säljjobb tack vare sin personlighet och sin sociala kompetens.
  • eftergymnasial utbildning.
  • Utbildningar inom handelsområdet finns också inom Yrkeshögskolan.
/