BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Transportledare och transportsamordnare

Organiserar och koordinerar transporter så att varor och gods når sina mottagare.

 • Kommunikativ förmåga
 • Kundfokus
 • Organisationsförmåga
 • Stresstålighet

   Genomsnittligt löneintervall

   27 600 - 43 100 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Medelhög konkurrens på 5 års sikt

   Arbetsuppgifter

   Transportledare och transportsamordnare ansvarar för att planera transporter. De övervakar och dirigerar transporter som sker så att varor och gods når sina mottagare. Transporten ska ske snabbt, i rätt tid och godset ska komma till rätt plats.

   I arbetsuppgifterna ingår att utreda olika möjliga transportalternativ åt kunder och att samordna tidplaner för lastning och lossning. Man bedömer vilka av de tillgängliga transportresurserna som passar bäst, för att hitta lösningar som både är ekonomiska och miljövänliga.

   Jobbar man som transportledare vid ett godsförmedlingsföretag, en lastbilscentral eller ett åkeri arbetar man med att planera vilket gods som ska transporteras på de rutter som företaget har. Ofta finns redan förutbestämda rutter och dessa ska förses med gods från olika kunder så att de blir så effektiva som möjligt.

   Om man istället arbetar vid företag eller industrier planerar man hur de varor som företaget producerar ska transporteras på bäst sätt. Antingen genom egna transporter eller genom att anlita transportföretag. Man kan även arbeta med att planera transporter av gods inom ett mindre geografiskt område, till exempel på ett budbilsföretag inom en stad, och kallas då ibland trafikledare.

   Transportledare och transportsamordnare tar emot order och beräknar priser på transporterna. Via telefon, e-post samt digitala transportledningssystem hanterar man de bokningar som kommer in och dirigerar trafiken på ett logistiskt bra sätt. Man löser även problem som kan uppstå under transporterna som till exempel förseningar.

   I arbetet ingår att ta hand om och utveckla kontakter med kunder. Det ingår också att sköta en del administration, så som fakturering, uppföljning och statisk av utförda transporter. Transportledare kan också ta fram underlag för avtal med de som ska utföra transporterna.

   Utbildningsvägar för transportledare och transportsamordnare

   Vill du studera till transportledare och transportsamordnare? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: