BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

VS-montör och industrirörmontör

Teknisk problemlösare som ser till att fastigheter har fungerande värme- och sanitetssystem.

 • Initiativförmåga
 • Kreativ förmåga
 • Organisationsförmåga
 • Problemlösningsförmåga
 • Självständighet

Genomsnittligt löneintervall

29 600 - 42 600 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för vvs-montörer kommer vara mycket stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

VS-montören (även kallad rörmokare eller rörmontör) monterar rörledningar och annan utrustning vid ny- och ombyggnation av fastigheter. VS-montören installerar värmepumpar, elpannor, solvärme, varmvattenberedare, element och styr- och reglerutrustning. Utrustning i badrum, så som badkar, toalettstol och handfat, installeras också av VS-montören.

VS-montören arbetar med material som kopparrör och plaströr. VS-montören kapar, bockar och sammanfogar rören samt ansluter dem till den utrustning som installeras. Det sker genom exempelvis svetsning och lödning. Yrket är ett hantverk som har förnyats med ny teknik, datorer används ofta i anläggningarna.

Förutom installationsarbeten kan VS-montören arbeta med service och underhåll av värme- och sanitetsanläggningar. I den yrkesrollen kallas man ofta för servicemontör. Servicemontören åker ut på uppdrag för snabba insatser, exempelvis vid ett vattenläckage eller ett utslaget värmesystem. Felsökningar och åtgärder ingår i arbetet.

Industrirörmontören installerar rörsystem/processledningar som transporterar vätskor och gaser (till exempel fjärrvärme, olja och radioaktiva ämnen) i tillverkningsindustrin. Det är viktigt att kunna grunderna för uppbyggnad, montering och funktion av systemen. Inom industrin har rören större dimensioner och arbetet innehåller mycket svetsning. Industrirörmontören arbetar även med service och underhåll. I arbetet ingår att felsöka, byta ut skadade delar, täta läckor och reparera ledningar.

Ritningsläsning är en del av arbetet för båda yrkesgrupperna.

Utbildningsvägar för vs-montör och industrirörmontör

Inom yrkesgruppen krävs utbildning på gymnasienivå eller motsvarande.

Förslag på gymnasieprogram

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli vs-montör och industrirörmontör till exempel

 • företagsförlagd utbildning
 • Man kan också utbilda sig som företagslärling, vanligare benämnd som traditionell lärlingsutbildning.
 • vuxenutbildning
 • En alternativ utbildningsväg kan vara via en vuxenutbildning. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning.
 • arbetsmarknadsutbildning
 • En alternativ utbildningsväg kan vara via en arbetsmarknadsutbildning.
 • eftergymnasial utbildning.
 • Utbildning till industrirörtekniker finns även på Yrkeshögskolan och omfattar två år.
/