Spelutvecklare

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Spelutvecklare omsätter idéer till verkliga spel och jobbar antingen med design, grafik eller programmering.

  En spelutvecklare omsätter idéer till att bli riktiga spel. Det är spelutvecklaren som skapar spelet från grunden och ser till att det håller högsta möjliga kvalitet. Arbetet kan egentligen delas in i tre olika delar. Man kan antingen arbeta med design, grafik eller programmering.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Kommunikativ förmåga
  • Konstnärlig förmåga
  • Organisationsförmåga
  • Samarbetsförmåga

  Arbetsuppgifter

  Speldesigners och level designers skapar spel utifrån idéer. De arbetar med att konstruera hur spelet ska spelas och hur det kommer att upplevas. Ofta har en speldesigner en projektledande roll och en helhetssyn över spelet. Man arbetar mycket med detaljer för att slutprodukten ska bli så komplett som möjligt och följa tanken eller idén med spelet.

  Som designer är det kreativitet och spelupplevelsen som står i centrum. Detta förmedlar man sedan till resten av teamet. Man behöver också veta vad man kan begära av de programmerare och grafiker man arbetar med genom att ha en grundkunskap om deras arbete.

  Speldesigner har oftast en mer senior arbetsroll. En level designer arbetar med mindre upplevelser i spelet, exempelvis hur en bana ska spelas och upplevas, medan en speldesigner har mer övergripande ansvar.

  Grafiker har hand om det visuella i spelet. Alla 3D-modeller, texturer eller miljöer är grafikerns hantverk. Det kan handla om att fånga en stämning som teamet är ute efter, exempelvis genom att ge landskap i spelet en särskild karaktär. Grafikern arbetar med hjälp av till exempel färger och ljussättning för att skapa en sådan miljö. En konstnärlig förmåga är viktig för en grafiker att ha som grund i arbetet.

  Programmerarens arbete har en teoretisk utgångspunkt och skiljer sig inte mycket från andra programmerares jobb. Arbetsuppgifterna består till största delen av att skriva kod som “ger spelet liv”, genom att skapa funktioner och logiska samband. Programmeraren bygger ramen och verktygen som gör att spelet fungerar.

  Programmeraren ser till att spelet får de funktioner som det behöver, att det följer de kommandon som spelaren ger och hur spelet ska reagera på alla kommandon. Under arbetets gång testas spelet för att kontrollera att det fungerar som man vill.

  Arbetsplats och lön

  Spelutvecklare arbetar på företag som utvecklar dataspel. Det allra vanligaste är att man arbetar inom ett av de tre områdena; speldesign, grafik eller programmering. På mindre företag kan samma spelutvecklare arbeta med alla tre delarna.

  Genomsnittligt löneintervall

  31 500 - 64 400 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Låg konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022