BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Spelutvecklare

Spelutvecklare omsätter idéer till verkliga spel och jobbar antingen med design, grafik eller programmering.

  • Kommunikativ förmåga
  • Konstnärlig förmåga
  • Organisationsförmåga
  • Samarbetsförmåga

Genomsnittligt löneintervall

31 500 - 64 400 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för designer och utvecklare inom spel och digitala medier kommer vara mycket stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Speldesigners och level designers skapar spel utifrån idéer. De arbetar med att konstruera hur spelet ska spelas och hur det kommer att upplevas. Ofta har en speldesigner en projektledande roll och en helhetssyn över spelet. Man arbetar mycket med detaljer för att slutprodukten ska bli så komplett som möjligt och följa tanken eller idén med spelet.

Som designer är det kreativitet och spelupplevelsen som står i centrum. Detta förmedlar man sedan till resten av teamet. Man behöver också veta vad man kan begära av de programmerare och grafiker man arbetar med genom att ha en grundkunskap om deras arbete.

Speldesigner har oftast en mer senior arbetsroll. En level designer arbetar med mindre upplevelser i spelet, exempelvis hur en bana ska spelas och upplevas, medan en speldesigner har mer övergripande ansvar.

Grafiker har hand om det visuella i spelet. Alla 3D-modeller, texturer eller miljöer är grafikerns hantverk. Det kan handla om att fånga en stämning som teamet är ute efter, exempelvis genom att ge landskap i spelet en särskild karaktär. Grafikern arbetar med hjälp av till exempel färger och ljussättning för att skapa en sådan miljö. En konstnärlig förmåga är viktig för en grafiker att ha som grund i arbetet.

Programmerarens arbete har en teoretisk utgångspunkt och skiljer sig inte mycket från andra programmerares jobb. Arbetsuppgifterna består till största delen av att skriva kod som “ger spelet liv”, genom att skapa funktioner och logiska samband. Programmeraren bygger ramen och verktygen som gör att spelet fungerar.

Programmeraren ser till att spelet får de funktioner som det behöver, att det följer de kommandon som spelaren ger och hur spelet ska reagera på alla kommandon. Under arbetets gång testas spelet för att kontrollera att det fungerar som man vill.

Utbildningsvägar för spelutvecklare

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskole- och universitetsnivå eller yrkeshögskolenivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli spelutvecklare till exempel

  • eftergymnasial utbildning
  • Det finns ett antal olika utbildningar som inriktar sig mot dataspelsutveckling, både inom universitet och högskola och inom Yrkeshögskolan. Oftast inriktar man sig under utbildningen mot programmering, grafik eller design. Man måste inte ha gått en utbildning som är direkt inriktad mot dataspelsutveckling. Exempelvis har en del av de som arbetar med programmering för dataspel ofta en bakgrund från andra programmeringsutbildningar.
  • arbetsmarknadsutbildning.
  • Det kan finnas möjlighet till påbyggnadsutbildning för många yrkesroller och inriktningar inom it. Förkunskaperna som krävs behöver inte bara var formella.
/