BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Kranförare

Förflyttar tungt gods och material med stort säkerhetsfokus, i samspel med andra yrkesgrupper.

 • Koordinationsförmåga
 • Samarbetsförmåga
 • Självständighet
 • Social förmåga
 • Säkerhetsfokus

   Genomsnittligt löneintervall

   25 700 - 37 400 SEK/mån

   Arbetsuppgifter

   Kranföraren manövrerar och styr kranar och lyftanordningar för hantering av tungt material och gods. Kranen manövreras från en hytt eller från marken med radiostyrning. Styrningen beror bland annat på kranens storlek och arbetsuppgifternas art.

   Det finns stationära och mobila krantyper. Tornkran och mobilkran är de vanligaste. Tornkranen är förankrad i marken och används vid större och längre byggprojekt. Mobilkranen är förankrad på en mobil plattform och används ofta till mer spridda och kortvariga uppdrag.

   Säkerheten är mycket viktig och med det följer ett stort ansvar och engagemang för arbetet. I arbetet ingår att inspektera och underhålla kranen och dess delar samt göra provlyft för att kontrollera driftsäkerheten.

   Kranföraren arbetar självständigt i hytten och har kontakt med kollegor via kommunikationsradio och signaltecken. Kollegorna på marken kopplar på och av lasten samt ger instruktioner om vart den ska flyttas.

   I hamnar och logistikcenter lastar och lossar kranföraren tungt gods från olika transportslag. Inom industrin används traverskranar som löper på räls. Kranförarens arbete kan vara kombinerat med andra uppgifter inom dessa verksamheter.

   Utbildningsvägar för kranförare

   Det finns olika vägar till yrket. Det är bra att ha en gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning. Utbildningar inom området kan också finnas på komvux, folkhögskola, yrkeshögskola, arbetsmarknadsutbildningar och privata utbildningsanordnare. Det kan finnas ytterligare krav, till exempel körkort.

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: