Kranförare

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Förflyttar tungt gods och material med stort säkerhetsfokus, i samspel med andra yrkesgrupper.

  Kranförare manövrerar och styr kranar och lyftanordningar på byggarbetsplatser, inom industrin och i hamnar. Kranföraren lastar, monterar, lossar och förflyttar olika sorters tungt material och gods. Det finns stationära och mobila kranar. Arbetet skiljer sig åt beroende på vilken kran man hanterar. Säkerhetsfokus, koordinationsförmåga och samspel med andra yrkesgrupper är viktigt i arbetet.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Koordinationsförmåga
  • Samarbetsförmåga
  • Självständighet
  • Social förmåga
  • Säkerhetsfokus

  Arbetsuppgifter

  Kranföraren manövrerar och styr kranar och lyftanordningar för hantering av tungt material och gods. Kranen manövreras från en hytt eller från marken med radiostyrning. Styrningen beror bland annat på kranens storlek och arbetsuppgifternas art.

  Det finns stationära och mobila krantyper. Tornkran och mobilkran är de vanligaste. Tornkranen är förankrad i marken och används vid större och längre byggprojekt. Mobilkranen är förankrad på en mobil plattform och används ofta till mer spridda och kortvariga uppdrag.

  Säkerheten är mycket viktig och med det följer ett stort ansvar och engagemang för arbetet. I arbetet ingår att inspektera och underhålla kranen och dess delar samt göra provlyft för att kontrollera driftsäkerheten.

  Kranföraren arbetar självständigt i hytten och har kontakt med kollegor via kommunikationsradio och signaltecken. Kollegorna på marken kopplar på och av lasten samt ger instruktioner om vart den ska flyttas.

  I hamnar och logistikcenter lastar och lossar kranföraren tungt gods från olika transportslag. Inom industrin används traverskranar som löper på räls. Kranförarens arbete kan vara kombinerat med andra uppgifter inom dessa verksamheter.

  Arbetsplats och lön

  De flesta kranförare arbetar på byggarbetsplatser, en del arbetar inom industrin och på logistikcenter. Kranförare är anställda av stora byggföretag eller fasta anläggningar såsom hamnar och industrier, kranmaskinförmedlare eller mindre företag. Det finns också en del egenföretagare.

  Genomsnittligt löneintervall

  25 700 - 37 400 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022