Prepresstekniker

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Förbereder texter och bilder för tryckning och kombinerar dem till färdiga sidor.

  En prepresstekniker förbereder texter och bilder för tryckning av till exempel böcker eller tidningar. Arbetet innebär att man kombinerar bilder och text till färdiga sidor och granskar så att kvaliteten blir bra och resultat och layout som kunden önskat. Arbetet kräver goda kunskaper i program som hanterar text och bilder och dessutom bra bildkänsla och gott färgseende.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Konstnärlig förmåga
  • Kundfokus
  • Kvalitetsinriktad
  • Syn

  Arbetsuppgifter

  Prepresstekniker förbereder texter och bilder för tryckning och kombinerar dem till färdiga sidor. Ibland kallas man även systemoperatör eller prepressoperatör.

  Alla bearbetningar görs på bildskärm. Kunder lämnar sina manus på elektronisk väg. Oftast är texten då typograferad med typsnitt, storlek och radbredd, och sidorna är ombrutna. Bilderna levereras på olika sätt, digitalt, per mail eller ftp-server. De kan även komma som CD, papperskopia eller negativ. Med hjälp av en skanner avläser prepressteknikern bilderna och digitaliserar dem.

  Sedan tar man upp bilderna på skärmen och bearbetar dem för att anpassa dem till tryckpressarna. Man bestämmer till exempel hur stor del av bilden som ska vara med och vilken bildskärpa den ska ha. Är det en färgbild kontrollerar man med hjälp av en programvara att färgmängden och färgbalansen är den rätta. Man förstärker och försvagar färgerna eller gör andra korrigeringar i bilden.

  Nästa steg är att plocka upp texten och bilderna tillsammans. Ofta arbetar man utifrån en idéskiss man fått av kunden. Sist sänder teknikern iväg de färdiga sidorna direkt till den maskin som framställer tryckplåtar.

  Arbetsplats och lön

  Prepresstekniker kan arbeta i olika grafiska företag, till exempel prepressföretag och tryckerier, eller på tidningsföretag.

  Genomsnittligt löneintervall

  25 000 - 37 700 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Hög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022