BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Prepresstekniker

Förbereder texter och bilder för tryckning och kombinerar dem till färdiga sidor.

  • Konstnärlig förmåga
  • Kundfokus
  • Kvalitetsinriktad
  • Syn

Genomsnittligt löneintervall

25 000 - 37 700 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för tryckare och prepresstekniker kommer vara små till medelstora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Prepresstekniker förbereder texter och bilder för tryckning och kombinerar dem till färdiga sidor. Ibland kallas man även systemoperatör eller prepressoperatör.

Alla bearbetningar görs på bildskärm. Kunder lämnar sina manus på elektronisk väg. Oftast är texten då typograferad med typsnitt, storlek och radbredd, och sidorna är ombrutna. Bilderna levereras på olika sätt, digitalt, per mail eller ftp-server. De kan även komma som CD, papperskopia eller negativ. Med hjälp av en skanner avläser prepressteknikern bilderna och digitaliserar dem.

Sedan tar man upp bilderna på skärmen och bearbetar dem för att anpassa dem till tryckpressarna. Man bestämmer till exempel hur stor del av bilden som ska vara med och vilken bildskärpa den ska ha. Är det en färgbild kontrollerar man med hjälp av en programvara att färgmängden och färgbalansen är den rätta. Man förstärker och försvagar färgerna eller gör andra korrigeringar i bilden.

Nästa steg är att plocka upp texten och bilderna tillsammans. Ofta arbetar man utifrån en idéskiss man fått av kunden. Sist sänder teknikern iväg de färdiga sidorna direkt till den maskin som framställer tryckplåtar.

Utbildningsvägar för prepresstekniker

Yrket har inga formella utbildningskrav, men det kan vara bra att ha gått en gymnasieutbildning inom ett yrkesförberedande program.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli prepresstekniker till exempel

/