BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Prepresstekniker

Förbereder texter och bilder för tryckning och kombinerar dem till färdiga sidor.

 • Konstnärlig förmåga
 • Kundfokus
 • Kvalitetsinriktad
 • Syn

   Genomsnittligt löneintervall

   25 000 - 37 700 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Hög konkurrens

   Arbetsuppgifter

   Prepresstekniker förbereder texter och bilder för tryckning och kombinerar dem till färdiga sidor. Ibland kallas man även systemoperatör eller prepressoperatör.

   Alla bearbetningar görs på bildskärm. Kunder lämnar sina manus på elektronisk väg. Oftast är texten då typograferad med typsnitt, storlek och radbredd, och sidorna är ombrutna. Bilderna levereras på olika sätt, digitalt, per mail eller ftp-server. De kan även komma som CD, papperskopia eller negativ. Med hjälp av en skanner avläser prepressteknikern bilderna och digitaliserar dem.

   Sedan tar man upp bilderna på skärmen och bearbetar dem för att anpassa dem till tryckpressarna. Man bestämmer till exempel hur stor del av bilden som ska vara med och vilken bildskärpa den ska ha. Är det en färgbild kontrollerar man med hjälp av en programvara att färgmängden och färgbalansen är den rätta. Man förstärker och försvagar färgerna eller gör andra korrigeringar i bilden.

   Nästa steg är att plocka upp texten och bilderna tillsammans. Ofta arbetar man utifrån en idéskiss man fått av kunden. Sist sänder teknikern iväg de färdiga sidorna direkt till den maskin som framställer tryckplåtar.

   Utbildningsvägar för prepresstekniker

   Vill du studera till prepresstekniker? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: