BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Anestesi- och intensivvårdssjuksköterska

Specialistsjuksköterskor inom narkos vid operation och intensivvård av svårt sjuka patienter.

  • Beslutsförmåga
  • Empatisk förmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Noggrannhet
  • Uppmärksam

Genomsnittligt löneintervall

36 400 - 52 100 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för sjuksköterskor inom akutsjukvård kommer vara mycket stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

En anestesisjuksköterska (narkossjuksköterska) söver och ger patienter lokalbedövning inför en operation. I arbetet ingår att övervaka, bedöma och behandla patientens tillstånd under operationsingreppet. Anestesisjuksköterskan ser till att patientens andning, blodcirkulation och smärtbehandling fungerar. Innan bedövning eller sövning informerar anestesisjuksköterskan patienten om vad som ska hända. Efter läkares ordination ges också annan behandling som till exempel blodtransfusioner och tillförsel av läkemedel.

Anestesisjuksköterskan kan även delta i behandlingar vid livshotande tillstånd hos patienten, till exempel vid trafikolyckor och hjärtstillestånd. Avancerad teknisk och elektronisk utrustning används i arbetet.

En intensivvårdssjuksköterska vårdar svårt sjuka människor som drabbats av allvarlig sjukdom eller skada. De behöver ständig tillsyn och behandling och är ofta kopplade till tekniskt avancerad apparatur som sjuksköterskan övervakar. Om något förändras och läget blir akut måste man snabbt kunna starta rätt behandling. Intensivvårdssjuksköterskan ansvarar för att patienterna får den omvårdnad de behöver, till exempel ger läkemedel, dropp och sköter om allt som inte patienten kan klara själv.

På en uppvakningsavdelning arbetar anestesi- och intensivvårdssjuksköterskan med att övervaka patienterna efter operationen tills de kan förflyttas till en vårdavdelning.

Utbildningsvägar för anestesi- och intensivvårdssjuksköterska

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli anestesi- och intensivvårdssjuksköterska till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • För att bli anestesi- eller intensivvårdssjuksköterska måste man vara legitimerad sjuksköterska (treårig utbildning) och ha specialistutbildning i anestesisjukvård respektive intensivvård (ettåriga utbildningar vid heltidsstudier). Utbildningarna ges genom specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård och intensivvård. De finns vid flera högskolor och universitet i landet.
/