Anestesi- och intensivvårdssjuksköterska

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Specialistsjuksköterskor inom narkos vid operation och intensivvård av svårt sjuka patienter.

  Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor arbetar med akutsjukvård. Anestesisjuksköterskor söver eller ger patienter lokalbedövning inför en operation. Intensivvårdssjuksköterskor vårdar svårt sjuka människor på intensivvårdsavdelning. Det är viktigt att kunna ta snabba beslut och behålla lugnet i pressade situationer. I många delar av arbetet används mycket tekniskt avancerad utrustning.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Beslutsförmåga
  • Empatisk förmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Noggrannhet
  • Uppmärksam

  Arbetsuppgifter

  En anestesisjuksköterska (narkossjuksköterska) söver och ger patienter lokalbedövning inför en operation. I arbetet ingår att övervaka, bedöma och behandla patientens tillstånd under operationsingreppet. Anestesisjuksköterskan ser till att patientens andning, blodcirkulation och smärtbehandling fungerar. Innan bedövning eller sövning informerar anestesisjuksköterskan patienten om vad som ska hända. Efter läkares ordination ges också annan behandling som till exempel blodtransfusioner och tillförsel av läkemedel.

  Anestesisjuksköterskan kan även delta i behandlingar vid livshotande tillstånd hos patienten, till exempel vid trafikolyckor och hjärtstillestånd. Avancerad teknisk och elektronisk utrustning används i arbetet.

  En intensivvårdssjuksköterska vårdar svårt sjuka människor som drabbats av allvarlig sjukdom eller skada. De behöver ständig tillsyn och behandling och är ofta kopplade till tekniskt avancerad apparatur som sjuksköterskan övervakar. Om något förändras och läget blir akut måste man snabbt kunna starta rätt behandling. Intensivvårdssjuksköterskan ansvarar för att patienterna får den omvårdnad de behöver, till exempel ger läkemedel, dropp och sköter om allt som inte patienten kan klara själv.

  På en uppvakningsavdelning arbetar anestesi- och intensivvårdssjuksköterskan med att övervaka patienterna efter operationen tills de kan förflyttas till en vårdavdelning.

  Arbetsplats och lön

  Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor arbetar på avdelningar inom intensivvård, operation, uppvakning och smärtbehandling. De kan också arbeta på akutmottagningar eller inom ambulanssjukvården.

  Genomsnittligt löneintervall

  36 400 - 52 100 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Låg konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022