BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Fysiker

Matematik- och fysikexpert som löser avancerade problem med hjälp av olika experiment.

 • Analytisk förmåga
 • Kreativ förmåga
 • Problemlösningsförmåga
 • Samarbetsförmåga

   Genomsnittligt löneintervall

   36 000 - 60 000 SEK/mån

   Arbetsuppgifter

   Fysiker har breda och djupa kunskaper i främst matematik och fysik. Arbetsuppgifterna är ofta teoretiska modeller, experimentella mätningar eller avancerade beräkningar. Eget logiskt tänkande, starka beräkningsdatorer och avancerad mätutrustning används ofta. Svåra problem analyseras och ska lösas.

   Inom industrin kan fysiker arbeta med forskning, utveckling, konstruktion och avancerade beräkningar. Det kan röra sig om hållfasthetsberäkningar hos olika material, utveckling av elektroniska system och olika tillämpningar av optik eller laserteknik. 

   Inom det ekonomiska området används fysikernas matematiska kunskaper för att skapa teoretiska modeller för att till exempel förutse hur aktiekurser påverkas av olika faktorer. 

   Energibranschen och inte minst kärnkraftsektorn är en viktig arbetsgivare för fysikerna. Där handlar jobbet ofta om beräkningar, så som att räkna ut hållfastheten hos reaktorhärdarna när de ska renoveras eller byggas om. 

   Fysiker med kunskap inom dataprogrammering kan arbeta vid it- och konsultföretag, men även inom industrier och andra företag med att ta fram modelleringar och simulationer på datorn.

   En annan inriktning fysiker kan ta är att bli meteorologer. Meteorologer jobbar med att beräkna och förutsäga väder och klimat, både på kort och lång sikt.

   Nya områden växer fram inom fysikerns arbetsfält, så som nanoteknik och bioteknik, vilket gör arbetsmarknaden ännu bredare.

   Fysiker arbetar ofta i projektform tillsammans med experter från andra områden, så som statistiker, biologer och kemister. Ofta har man arbetsledande uppgifter och planerar arbetet.

   Utbildningsvägar för fysiker

   Vill du studera till fysiker? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: