BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Fysiker

Matematik- och fysikexpert som löser avancerade problem med hjälp av olika experiment.

  • Analytisk förmåga
  • Kreativ förmåga
  • Problemlösningsförmåga
  • Samarbetsförmåga

Genomsnittligt löneintervall

36 000 - 60 000 SEK/mån

Det kan vara både större och mindre möjligheter till arbete även i yrken där prognos saknas.

Arbetsuppgifter

Fysiker har breda och djupa kunskaper i främst matematik och fysik. Arbetsuppgifterna är ofta teoretiska modeller, experimentella mätningar eller avancerade beräkningar. Eget logiskt tänkande, starka beräkningsdatorer och avancerad mätutrustning används ofta. Svåra problem analyseras och ska lösas.

Inom industrin kan fysiker arbeta med forskning, utveckling, konstruktion och avancerade beräkningar. Det kan röra sig om hållfasthetsberäkningar hos olika material, utveckling av elektroniska system och olika tillämpningar av optik eller laserteknik. 

Inom det ekonomiska området används fysikernas matematiska kunskaper för att skapa teoretiska modeller för att till exempel förutse hur aktiekurser påverkas av olika faktorer. 

Energibranschen och inte minst kärnkraftsektorn är en viktig arbetsgivare för fysikerna. Där handlar jobbet ofta om beräkningar, så som att räkna ut hållfastheten hos reaktorhärdarna när de ska renoveras eller byggas om. 

Fysiker med kunskap inom dataprogrammering kan arbeta vid it- och konsultföretag, men även inom industrier och andra företag med att ta fram modelleringar och simulationer på datorn.

En annan inriktning fysiker kan ta är att bli meteorologer. Meteorologer jobbar med att beräkna och förutsäga väder och klimat, både på kort och lång sikt.

Nya områden växer fram inom fysikerns arbetsfält, så som nanoteknik och bioteknik, vilket gör arbetsmarknaden ännu bredare.

Fysiker arbetar ofta i projektform tillsammans med experter från andra områden, så som statistiker, biologer och kemister. Ofta har man arbetsledande uppgifter och planerar arbetet.

Utbildningsvägar för fysiker

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli fysiker till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Utbildning till fysiker kan ske via olika spår. Endera kan man välja att utbilda sig inom teknisk fysik eller också kan man välja den naturvetenskapliga vägen. Om man väljer teknisk fysik är det en civilingenjörsutbildning med inriktning mot teknisk fysik som gäller. Den är fem år lång och ges vid flera tekniska högskolor och universitet. Fysikerutbildning via det naturvetenskapliga spåret finns vid flera av landets universitet. För mer information om utbildningarna och behörighetskrav, se studera.nu.
/