BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

It-arkitekt

Spindeln i nätet med helhetssyn på organisationers IT-struktur.

 • Analytisk förmåga
 • Kundfokus
 • Ledarskapsförmåga
 • Pedagogisk förmåga
 • Samarbetsförmåga

   Genomsnittligt löneintervall

   34 600 - 65 500 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Låg konkurrens

   Arbetsuppgifter

   Allt större delar av företag och organisationers verksamhet utförs i IT-baserade system. IT-arkitekter planerar och lägger upp strategier för hur de olika IT-systemen ska struktureras och byggas. De ser till att företagen använder IT-systemen på det mest effektiva sättet.

   Det finns flera typer av IT-arkitekter utan skarpa gränser emellan. Yrkestitlarna kan också variera mellan olika arbetsplatser. Här följer en grov indelning med fyra olika arkitektroller:

   Verksamhetsarkitekter arbetar nära verksamheten och vet hur den fungerar. De gör kravspecifikationer och säkerställer att projekten bidrar till verksamheten på bästa sätt. De analyserar företagets IT-struktur och hjälper till att ta beslut om förbättringar eller avvecklingar i IT-strukturen.

   Lösningsarkitekter arbetar med att designa IT-lösningar utifrån krav som tas fram av dem som arbetar inom verksamheten. De ansvarar för att nya IT-tjänster återanvänder tidigare funktioner och att de följer riktlinjer som företaget satt upp för den tekniska arkitekturen. Lösningsarkitekter arbetar ofta med stora projekt.

   Mjukvaruarkitekter designar mjukvarusystem så att de uppfyller krav på funktion och kvalitet. Det kan t.ex. handla om att systemen ska vara säkra, testbara och användbara. De arbetar ofta med enskilda projekt, till skillnad från lösningsarkitekter som har övergripande ansvar över flera olika projekt.

   Infrastrukturarkitekter säkerställer att organisationer har rätt IT-infrastruktur för verksamhetens syfte och att infrastrukturen hålls uppdaterad i en lagom takt. De ansvarar också för dokumentation av infrastrukturen.

   Utbildningsvägar för it-arkitekt

   Vill du studera till it-arkitekt? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: