It-arkitekt

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Spindeln i nätet med helhetssyn på organisationers IT-struktur.

  IT-arkitekter arbetar med att se till att de IT-system som används inom en organisation eller i ett företag stödjer verksamheten. De är spindeln i nätet och har en helhetssyn över organisationens IT-struktur. De fungerar ofta som länken mellan de som utvecklar tekniken och de som använder den.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Analytisk förmåga
  • Kundfokus
  • Ledarskapsförmåga
  • Pedagogisk förmåga
  • Samarbetsförmåga

  Arbetsuppgifter

  Allt större delar av företag och organisationers verksamhet utförs i IT-baserade system. IT-arkitekter planerar och lägger upp strategier för hur de olika IT-systemen ska struktureras och byggas. De ser till att företagen använder IT-systemen på det mest effektiva sättet.

  Det finns flera typer av IT-arkitekter utan skarpa gränser emellan. Yrkestitlarna kan också variera mellan olika arbetsplatser. Här följer en grov indelning med fyra olika arkitektroller:

  Verksamhetsarkitekter arbetar nära verksamheten och vet hur den fungerar. De gör kravspecifikationer och säkerställer att projekten bidrar till verksamheten på bästa sätt. De analyserar företagets IT-struktur och hjälper till att ta beslut om förbättringar eller avvecklingar i IT-strukturen.

  Lösningsarkitekter arbetar med att designa IT-lösningar utifrån krav som tas fram av dem som arbetar inom verksamheten. De ansvarar för att nya IT-tjänster återanvänder tidigare funktioner och att de följer riktlinjer som företaget satt upp för den tekniska arkitekturen. Lösningsarkitekter arbetar ofta med stora projekt.

  Mjukvaruarkitekter designar mjukvarusystem så att de uppfyller krav på funktion och kvalitet. Det kan t.ex. handla om att systemen ska vara säkra, testbara och användbara. De arbetar ofta med enskilda projekt, till skillnad från lösningsarkitekter som har övergripande ansvar över flera olika projekt.

  Infrastrukturarkitekter säkerställer att organisationer har rätt IT-infrastruktur för verksamhetens syfte och att infrastrukturen hålls uppdaterad i en lagom takt. De ansvarar också för dokumentation av infrastrukturen.

  Arbetsplats och lön

  IT-arkitekter arbetar ofta på större företag, i organisationer eller på myndigheter.

  Genomsnittligt löneintervall

  34 600 - 65 500 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Låg konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022