BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

It-arkitekt

Spindeln i nätet med helhetssyn på organisationers IT-struktur.

  • Analytisk förmåga
  • Kundfokus
  • Ledarskapsförmåga
  • Pedagogisk förmåga
  • Samarbetsförmåga

Genomsnittligt löneintervall

34 600 - 65 500 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för systemanalytiker och it-arkitekter kommer vara mycket stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Allt större delar av företag och organisationers verksamhet utförs i IT-baserade system. IT-arkitekter planerar och lägger upp strategier för hur de olika IT-systemen ska struktureras och byggas. De ser till att företagen använder IT-systemen på det mest effektiva sättet.

Det finns flera typer av IT-arkitekter utan skarpa gränser emellan. Yrkestitlarna kan också variera mellan olika arbetsplatser. Här följer en grov indelning med fyra olika arkitektroller:

Verksamhetsarkitekter arbetar nära verksamheten och vet hur den fungerar. De gör kravspecifikationer och säkerställer att projekten bidrar till verksamheten på bästa sätt. De analyserar företagets IT-struktur och hjälper till att ta beslut om förbättringar eller avvecklingar i IT-strukturen.

Lösningsarkitekter arbetar med att designa IT-lösningar utifrån krav som tas fram av dem som arbetar inom verksamheten. De ansvarar för att nya IT-tjänster återanvänder tidigare funktioner och att de följer riktlinjer som företaget satt upp för den tekniska arkitekturen. Lösningsarkitekter arbetar ofta med stora projekt.

Mjukvaruarkitekter designar mjukvarusystem så att de uppfyller krav på funktion och kvalitet. Det kan t.ex. handla om att systemen ska vara säkra, testbara och användbara. De arbetar ofta med enskilda projekt, till skillnad från lösningsarkitekter som har övergripande ansvar över flera olika projekt.

Infrastrukturarkitekter säkerställer att organisationer har rätt IT-infrastruktur för verksamhetens syfte och att infrastrukturen hålls uppdaterad i en lagom takt. De ansvarar också för dokumentation av infrastrukturen.

Utbildningsvägar för it-arkitekt

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå alternativt vidareutbildningar hos bransch- eller intresseorganisationer.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli it-arkitekt till exempel

  • eftergymnasial utbildning
  • Den vanligaste utbildningsbakgrunden är oftast en högskoleutbildning med datainriktning, till exempel en systemvetenskaplig utbildning eller en civilingenjörsutbildning med datainriktning.
  • arbetsmarknadsutbildning.
  • Det kan finnas möjlighet till påbyggnadsutbildning för många yrkesroller och inriktningar inom it.
/