BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Fysioterapeut

Specialist på människans rörelseförmåga, ett självständigt yrke med eget behandlingsansvar.

  • Kommunikativ förmåga
  • Noggrannhet
  • Samarbetsförmåga
  • Självständighet
  • Uppmärksam

Genomsnittligt löneintervall

28 500 - 38 500 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för fysioterapeuter kommer vara mycket stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Fysioterapeuter är den yrkesgrupp inom hälso- och sjukvårdens organisation som är specialiserad på människans rörelseförmåga. Det är ett självständigt yrke där fysioterapeuten har ett eget behandlingsansvar. Patienter finns inom alla åldersgrupper och deras problem kan bestå av allt från akuta idrottsskador till kroniska sjukdomar. I arbetet ingår mycket kontakt med patienter, anhöriga och andra vårdgivare.

Utifrån en helhetsgranskning av personens hälsa och livssituation samt individuella förutsättningar gör fysioterapeuten en bedömning av vilken behandling som behövs. Målet med behandlingen bestäms tillsammans med patienten. Arbetsmetoderna skiftar beroende på patientens individuella problem och målsättning, men vanligt är en kombination av individuellt anpassad träning, smärtbehandling och beteendeförändring.

Fysioterapeuten arbetar med att stödja människor att med egna "verktyg" hantera sin smärta och funktionsnedsättning. Därför behöver fysioterapeuten motivera sina patienter att genomföra träningen eftersom resultatet av behandlingen till stor del beror på patientens egen delaktighet. Fysioterapeuten arbetar även i förebyggande syfte, bland annat genom att undervisa olika yrkesgrupper i hur man kan undvika belastningsskador och andra funktionsnedsättningar genom att använda rätt arbetsteknik och arbetsställningar.

Förutom att arbeta med patienter kan fysioterapeuten exempelvis arbeta med produktutveckling, försäljning av medicintekniska produkter, utbildning och forskning samt hälsoupplysning och rådgivning. Som fysioterapeut kan man välja att specialisera sig inom ett visst område, bland annat inom hjärt- och kärlsjukdomar, mentalhälsa och intensivvård.

Utbildningsvägar för fysioterapeut

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli fysioterapeut till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Utbildning till fysioterapeut omfattar tre års studier på universitets- och högskolenivå och leder till en kandidatexamen i fysioterapi. Utbildningen ges vid flera universitet i landet. För att arbeta som specialiserad fysioterapeut behöver man ha arbetat minst två år som legitimerad fysioterapeut. Sedan behöver man studera vidare på magister- eller masternivå med fördjupningsarbete inom vald specialisering samt genomföra en handledd klinisk utbildning under tre år.
/