Processoperatör inom kemisk industri

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Övervakar och styr tillverkning från ett kontrollrum med en helhetssyn över processflödet.

  Att jobba som processoperatör inom kemisk industri är ett omväxlande yrke som både innebär bevakning från kontrollrum och mer handgripligt arbete i fabriken. För den som är problemlösare, tekniskt intresserad och kan arbeta skift kan ett jobb som processoperatör vara ett bra yrkesval.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Förmåga att följa regler och instruktioner
  • Initiativförmåga
  • Problemlösningsförmåga
  • Samarbetsförmåga
  • Simultanförmåga

  Arbetsuppgifter

  Processoperatörer övervakar och styr tillverkningen med hjälp av datorer från ett kontrollrum. Processoperatören har en helhetssyn över processflödet. Arbetsuppgifterna varierar beroende på tillverkningen och antalet personer som ingår i arbetslaget. Nedanstående uppgifter förekommer inom de flesta områden:

  * Processövervakning
  * Processtyrning
  * Lösa akuta produktionsstörningar
  * Provtagning och produktkontroll
  * Förebyggande underhåll
  * Kontroll av belastningar på inre och yttre miljö
  * Ingå i utvecklingsprojekt om produktions- och kvalitetshöjande förändringsarbete

  Att övervaka och följa processen är en viktig del av arbetet. Processen dokumenteras ofta skriftligt. Driftinformationen används för att förbättra driften och för att analysera driftstörningar. Om en driftstörning inträffar larmar datorn. Det kan till exempel handla om att koncentrationen av en substans är för låg eller att det har blivit stopp. Ibland kan enbart systemet rätta till felet, i det här exemplet genom att släppa på flödet och tillföra mer av kemikalien.

  I andra fall måste processoperatören åtgärda felet och justera flödet, då sker arbetet i fabriken. Vid driftstörningar måste processoperatören kunna processen och känna till utrustningen för att snabbt agera och fatta beslut. Ett avbrott i produktionen eller en produkt som inte håller rätt kvalitet kan kosta mycket pengar.

  Om råvaran är flytande transporteras råvarorna i rör till cisterner och andra anläggningar. Via datorskärmarna följer processoperatören hur råvarorna flödar i ledningarna. Ständigt kommer information om exempelvis tryck, flöden och temperatur i processen.

  Andra exempel på arbetsuppgifter kan vara att starta pumpar, öppna ventiler, göra omkopplingar och kontroller. I arbetet ingår också att sköta enklare service- och underhållsarbeten.

  Arbetsplats och lön

  Det finns processoperatörer inom en mängd olika företag inom den kemiska basindustrin.

  Genomsnittligt löneintervall

  27 200 - 45 000 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Medelhög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022