BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Processoperatör inom kemisk industri

Övervakar och styr tillverkning från ett kontrollrum med en helhetssyn över processflödet.

 • Förmåga att följa regler och instruktioner
 • Initiativförmåga
 • Problemlösningsförmåga
 • Samarbetsförmåga
 • Simultanförmåga

   Genomsnittligt löneintervall

   27 200 - 45 000 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Medelhög konkurrens på 5 års sikt

   Arbetsuppgifter

   Processoperatörer övervakar och styr tillverkningen med hjälp av datorer från ett kontrollrum. Processoperatören har en helhetssyn över processflödet. Arbetsuppgifterna varierar beroende på tillverkningen och antalet personer som ingår i arbetslaget. Nedanstående uppgifter förekommer inom de flesta områden:

   * Processövervakning
   * Processtyrning
   * Lösa akuta produktionsstörningar
   * Provtagning och produktkontroll
   * Förebyggande underhåll
   * Kontroll av belastningar på inre och yttre miljö
   * Ingå i utvecklingsprojekt om produktions- och kvalitetshöjande förändringsarbete

   Att övervaka och följa processen är en viktig del av arbetet. Processen dokumenteras ofta skriftligt. Driftinformationen används för att förbättra driften och för att analysera driftstörningar. Om en driftstörning inträffar larmar datorn. Det kan till exempel handla om att koncentrationen av en substans är för låg eller att det har blivit stopp. Ibland kan enbart systemet rätta till felet, i det här exemplet genom att släppa på flödet och tillföra mer av kemikalien.

   I andra fall måste processoperatören åtgärda felet och justera flödet, då sker arbetet i fabriken. Vid driftstörningar måste processoperatören kunna processen och känna till utrustningen för att snabbt agera och fatta beslut. Ett avbrott i produktionen eller en produkt som inte håller rätt kvalitet kan kosta mycket pengar.

   Om råvaran är flytande transporteras råvarorna i rör till cisterner och andra anläggningar. Via datorskärmarna följer processoperatören hur råvarorna flödar i ledningarna. Ständigt kommer information om exempelvis tryck, flöden och temperatur i processen.

   Andra exempel på arbetsuppgifter kan vara att starta pumpar, öppna ventiler, göra omkopplingar och kontroller. I arbetet ingår också att sköta enklare service- och underhållsarbeten.

   Utbildningsvägar för processoperatör inom kemisk industri

   Vill du studera till processoperatör inom kemisk industri? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: