Arbetsförmedlare

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  För samman personer som letar arbete med arbetsgivare som letar arbetskraft.

  Som arbetsförmedlare är man ständigt i kontakt med människor. Den centrala uppgiften är att se till att arbetsgivare som söker arbetskraft finner de som söker arbete, framför allt då de från början står långt ifrån varandra. Det är viktigt att arbetsmarknaden fungerar väl, inte bara för arbetssökande och för arbetsgivare, utan även för samhällets ekonomi.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Förmåga att inspirera och stödja andra
  • Initiativförmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Samarbetsförmåga

  Arbetsuppgifter

  Arbetsförmedlarens uppdrag är att via matchning sammanföra arbetsgivare som söker arbetskraft med arbetssökande som söker arbete. Matchningen omfattar flera olika former av möten med arbetsgivare och arbetssökande. Förmedlaren har bland annat IT-verktyg till sin hjälp för att söka efter kandidater till en given platsannons eller till att hitta platsannonser som ligger nära en sökandes profil. Matchningen kan också vara vägledning till utbildning som i sin tur leder till arbete.

  När personer skriver in sig på Arbetsförmedlingen gör arbetsförmedlaren en kartläggning av hur den personens förutsättningar att komma ut i arbete ser ut. För vissa arbetssökande räcker det med att ge stöd och positiv feedback i arbetssökandet. I andra fall krävs flera insatser och kartläggningar under en längre period. En insats kan handla om vägledning till utbildning och annat stöd som hur man skriver CV och personligt brev.

  Mötet med arbetsgivare är en viktig del av arbetsförmedlarens arbete. Det sker både då de behöver rekrytera och mer förutsättningslöst för att informera och skapa ett kontaktnät. Arbetsförmedlaren behöver ha kunskaper om arbetsmarknad, yrke och utbildning för att kunna ge bra vägledning och stöd.

  Förutom att stödja arbetssökande och arbetsgivare har förmedlaren ett uppföljningsansvar. Det kan handla om att följa upp en praktikplats och se till att den ger mervärde till både arbetssökande och arbetsgivare.

  Arbetsplats och lön

  De flesta arbetsförmedlare arbetar på lokala kontor runt om i landet och möter arbetssökande och arbetsgivare i kundmottagningen eller via bokade besök. På Arbetsförmedlingen kundtjänst sker kontakten med arbetssökande och arbetsgivare via telefon, e-post och Internet.

  Genomsnittligt löneintervall

  29 000 - 38 800 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022