BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Arbetsförmedlare

För samman personer som letar arbete med arbetsgivare som letar arbetskraft.

  • Förmåga att inspirera och stödja andra
  • Initiativförmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Samarbetsförmåga

Genomsnittligt löneintervall

29 000 - 38 800 SEK/mån

Det kan vara både större och mindre möjligheter till arbete även i yrken där prognos saknas.

Arbetsuppgifter

Arbetsförmedlarens uppdrag är att via matchning sammanföra arbetsgivare som söker arbetskraft med arbetssökande som söker arbete. Matchningen omfattar flera olika former av möten med arbetsgivare och arbetssökande. Förmedlaren har bland annat IT-verktyg till sin hjälp för att söka efter kandidater till en given platsannons eller till att hitta platsannonser som ligger nära en sökandes profil. Matchningen kan också vara vägledning till utbildning som i sin tur leder till arbete.

När personer skriver in sig på Arbetsförmedlingen gör arbetsförmedlaren en kartläggning av hur den personens förutsättningar att komma ut i arbete ser ut. För vissa arbetssökande räcker det med att ge stöd och positiv feedback i arbetssökandet. I andra fall krävs flera insatser och kartläggningar under en längre period. En insats kan handla om vägledning till utbildning och annat stöd som hur man skriver CV och personligt brev.

Mötet med arbetsgivare är en viktig del av arbetsförmedlarens arbete. Det sker både då de behöver rekrytera och mer förutsättningslöst för att informera och skapa ett kontaktnät. Arbetsförmedlaren behöver ha kunskaper om arbetsmarknad, yrke och utbildning för att kunna ge bra vägledning och stöd.

Förutom att stödja arbetssökande och arbetsgivare har förmedlaren ett uppföljningsansvar. Det kan handla om att följa upp en praktikplats och se till att den ger mervärde till både arbetssökande och arbetsgivare.

Utbildningsvägar för arbetsförmedlare

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli arbetsförmedlare till exempel

  • eftergymnasial utbildning
  • Ett krav för att arbeta som arbetsförmedlare är att man har en akademisk utbildning som innehåller minst 180 högskolepoäng.
  • företagsförlagd utbildning.
  • Nyanställda arbetsförmedlare genomgår en intern introduktionsutbildning. Det finns därefter möjligheter till vidareutbildning för ytterligare fördjupning eller breddning inom olika kunskapsområden.
/