BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Sjuksköterska inom äldrevård

Specialistsjuksköterska med äldre människors vård- och omsorgsbehov i fokus.

  • Empatisk förmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Ledarskapsförmåga
  • Noggrannhet
  • Uppmärksam

Genomsnittligt löneintervall

32 900 - 45 200 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för geriatriksjuksköterskor kommer vara mycket stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Sjuksköterskor inom äldrevård ger omvårdnad till äldre människor för att förebygga och behandla åldersrelaterade sjukdomar och funktionsnedsättning. I arbetet ingår att bedöma, behandla och lindra symtom. Sjuksköterskan gör ofta den första bedömningen av plötsliga försämringar eller förändringar i allmäntillståndet hos den äldre.

Sjuksköterskor inom äldrevård leder omvårdnadsarbetet inom den kommunala verksamheten. Sjuksköterskan gör en individuell vårdplan tillsammans med den äldre och dennes anhöriga samt utformar och följer upp behandling. All omvårdnad utgår ifrån ett personcentrerat förhållningssätt, vilket innebär att personen sätts i fokus – inte diagnosen. Stöd till anhöriga är också en viktig del i omvårdnaden.

Sjuksköterskan tar även prover, ger injektioner, sätter kateter, gör såromläggningar och hanterar läkemedel och genomför medicinska arbetsuppgifter. En annan arbetsuppgift är att handleda och utbilda omvårdnadspersonalen i bland annat sociala och medicinska frågor. Sjuksköterskan kan också överlämna vissa uppgifter till omvårdnadspersonalen, vilket kallas delegering.

Utbildningsvägar för sjuksköterska inom äldrevård

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli sjuksköterska inom äldrevård till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • En sjuksköterska inom äldrevård är en legitimerad sjuksköterska (treårig utbildning) med en specialistsjuksköterskeexamen inom vård av äldre (ettårig utbildning vid heltidsstudier). Specialistutbildning som distriktssköterska kan också vara en lämplig bakgrund. Utbildningar finns vid flera universitet och högskolor i landet.
/