BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Sjuksköterska inom äldrevård

Specialistsjuksköterska med äldre människors vård- och omsorgsbehov i fokus.

 • Empatisk förmåga
 • Kommunikativ förmåga
 • Ledarskapsförmåga
 • Noggrannhet
 • Uppmärksam

   Genomsnittligt löneintervall

   32 900 - 45 200 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Medelhög konkurrens på 5 års sikt

   Arbetsuppgifter

   Sjuksköterskor inom äldrevård ger omvårdnad till äldre människor för att förebygga och behandla åldersrelaterade sjukdomar och funktionsnedsättning. I arbetet ingår att bedöma, behandla och lindra symtom. Sjuksköterskan gör ofta den första bedömningen av plötsliga försämringar eller förändringar i allmäntillståndet hos den äldre.

   Sjuksköterskor inom äldrevård leder omvårdnadsarbetet inom den kommunala verksamheten. Sjuksköterskan gör en individuell vårdplan tillsammans med den äldre och dennes anhöriga samt utformar och följer upp behandling. All omvårdnad utgår ifrån ett personcentrerat förhållningssätt, vilket innebär att personen sätts i fokus – inte diagnosen. Stöd till anhöriga är också en viktig del i omvårdnaden.

   Sjuksköterskan tar även prover, ger injektioner, sätter kateter, gör såromläggningar och hanterar läkemedel och genomför medicinska arbetsuppgifter. En annan arbetsuppgift är att handleda och utbilda omvårdnadspersonalen i bland annat sociala och medicinska frågor. Sjuksköterskan kan också överlämna vissa uppgifter till omvårdnadspersonalen, vilket kallas delegering.

   Utbildningsvägar för sjuksköterska inom äldrevård

   Vill du studera till sjuksköterska inom äldrevård? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: