Sjuksköterska inom äldrevård

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Specialistsjuksköterska med äldre människors vård- och omsorgsbehov i fokus.

  Sjuksköterskor inom äldrevård ansvarar för omvårdnaden av äldre människor på bland annat geriatriska vårdavdelningar, vård- och omsorgsboenden och inom hemsjukvården. De behandlar personer som har drabbats av åldersrelaterade sjukdomar. I arbetet ingår att bedöma, behandla, lindra och ibland bota symtom. Stöd till anhöriga och handledning av omvårdnadspersonalen ingår i arbetet.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Empatisk förmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Ledarskapsförmåga
  • Noggrannhet
  • Uppmärksam

  Arbetsuppgifter

  Sjuksköterskor inom äldrevård ger omvårdnad till äldre människor för att förebygga och behandla åldersrelaterade sjukdomar och funktionsnedsättning. I arbetet ingår att bedöma, behandla och lindra symtom. Sjuksköterskan gör ofta den första bedömningen av plötsliga försämringar eller förändringar i allmäntillståndet hos den äldre.

  Sjuksköterskor inom äldrevård leder omvårdnadsarbetet inom den kommunala verksamheten. Sjuksköterskan gör en individuell vårdplan tillsammans med den äldre och dennes anhöriga samt utformar och följer upp behandling. All omvårdnad utgår ifrån ett personcentrerat förhållningssätt, vilket innebär att personen sätts i fokus – inte diagnosen. Stöd till anhöriga är också en viktig del i omvårdnaden.

  Sjuksköterskan tar även prover, ger injektioner, sätter kateter, gör såromläggningar och hanterar läkemedel och genomför medicinska arbetsuppgifter. En annan arbetsuppgift är att handleda och utbilda omvårdnadspersonalen i bland annat sociala och medicinska frågor. Sjuksköterskan kan också överlämna vissa uppgifter till omvårdnadspersonalen, vilket kallas delegering.

  Arbetsplats och lön

  Sjuksköterskor inom vård av äldre arbetar bland annat på vård- och omsorgsboenden, inom hemsjukvården, på sjukhusens geriatriska vårdavdelningar, rehabiliteringskliniker och minnesmottagningar. Geriatriksjuksköterska är en annan benämning av yrket.

  Genomsnittligt löneintervall

  32 900 - 45 200 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Medelhög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022