BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Ljudtekniker

Expert på ljudteknik och ljuddesign i musik- och medieproduktioner och inom scenkonsten.

  • Samarbetsförmåga

Genomsnittligt löneintervall

24 400 - 40 000 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för ljud, ljus- och bildtekniker kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Ljudtekniker arbetar med musik- och medieproduktioner och med liveljud vid olika evenemang. Den övergripande arbetsuppgiften är att sköta olika typer av ljudutrustningar.

Vid en konsert riggar ljudteknikern mikrofoner, högtalare, monitorer och annan ljudutrustning. När musikerna gör sin soundcheck ställer ljudteknikern in nivåerna för mikrofonerna och lägger på de effekter som kan behövas. Under konserten mixar ljudteknikern ljudet.

I en inspelningsstudio spelar ljudteknikern in musikernas instrument med så bra ljudkvalitet som möjligt. Ljudteknikern placerar mikrofoner, ställer in nivåer för inspelning och coachar musikerna. När alla instrument är inspelade arbetar ljudteknikern med efterbearbetning och mixning av musiken.

Under film- och TV-inspelningar samverkar flera olika ljudtekniker, ofta tillsammans med fotografer och elektriker. De bestämmer vilken typ av utrustning som ska användas, riggar ljudutrustningen, spelar in tal och ljudeffekter samt bearbetar ljudet i efterhand.

I en radioproduktion ställer ljudteknikern in rätt nivåer för mikrofoner, bandade inslag och musik. På små radiostationer är det vanligt att den som sänder programmet sköter ljudtekniken själv.

En ljuddesigner inom scenkonst skapar ljud till teateruppsättningar, dansföreställningar och musikaler. De gestaltar uppsättningen med hjälp av ljudeffekter, ljudlandskap och musik. För att på bästa sätt placera högtalare och andra ljudkällor måste ljuddesignern ta hänsyn till rummet och scenografin.

En ljuddesigner kan även arbeta med att skapa ljud för dataspel.

Utbildningsvägar för ljudtekniker

Inom yrkesgruppen krävs utbildning på gymnasienivå eller en eftergymnasial utbildning i någon form.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli ljudtekniker till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Det finns många olika kurser och program inom ljudteknik, ljuddesign och musikproduktion vid landets högskolor.
/