Logistiker

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Rätt sak på rätt plats i rätt tid och till rätt kvalitet är en förutsättning för att lyckas.

  En logistiker planerar, analyserar och gör beräkningar kring produktion, lager och distribution. Att rätt sak finns på rätt plats i rätt tid och till rätt kvalitet är en förutsättning för att företag och organisationer ska lyckas. Logistikern jobbar på detaljnivå, men behöver också ha en helhetssyn för att se till att hela värdekedjan flyter på.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Analytisk förmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Problemlösningsförmåga
  • Samarbetsförmåga

  Arbetsuppgifter

  Logistiker arbetar med planering kring produktion, lager och transport.

  Många logistiker arbetar med orderplanering. Arbetet kräver mycket kontakt och samarbete med leverantörer och kunder. Logistiker tar fram avtal och sköter kontakter även efter att produkterna levererats. Som en del av orderarbetet planerar logistikerna ofta transporter – både vilket fordon som ska användas och vilken väg det ska ta. Transporterna kan gälla allt ifrån råvaror till färdiga produkter.

  Logistiker kan också styra lagret och boka lagerutrymme när nya produkter ska komma in, sköta systemen för lagersaldo eller se till att alla material finns på plats när de behövs i produktionen eller hos kund. Ibland sköter logistikerna inköpen och tar hand om fakturorna.

  En logistiker kan också arbeta med att planera produktion och logistik hos olika industriföretag. Det kan vara att skriva produktionsordrar eller göra prioriteringar i tillverkningen. Ibland granskar man enskilda delar och ibland analyserar man hela produktions och logistikkedjan för att se var det kan göras effektiviseringar och värdeökningar. Det handlar hela tiden om att förbättra resursanvändningen på bästa sätt.

  Idag kan logistiker även vara mer datainriktade och arbeta med att styra, analysera och förbättra företagets flöden genom IT-system.

  Arbetsplats och lön

  Logistiker arbetar ofta på företag inom industri, handel eller transport.

  Genomsnittligt löneintervall

  30 200 - 61 900 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Medelhög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022