BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Logistiker

Rätt sak på rätt plats i rätt tid och till rätt kvalitet är en förutsättning för att lyckas.

 • Analytisk förmåga
 • Kommunikativ förmåga
 • Problemlösningsförmåga
 • Samarbetsförmåga

   Genomsnittligt löneintervall

   30 200 - 61 900 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Medelhög konkurrens på 5 års sikt

   Arbetsuppgifter

   Logistiker arbetar med planering kring produktion, lager och transport.

   Många logistiker arbetar med orderplanering. Arbetet kräver mycket kontakt och samarbete med leverantörer och kunder. Logistiker tar fram avtal och sköter kontakter även efter att produkterna levererats. Som en del av orderarbetet planerar logistikerna ofta transporter – både vilket fordon som ska användas och vilken väg det ska ta. Transporterna kan gälla allt ifrån råvaror till färdiga produkter.

   Logistiker kan också styra lagret och boka lagerutrymme när nya produkter ska komma in, sköta systemen för lagersaldo eller se till att alla material finns på plats när de behövs i produktionen eller hos kund. Ibland sköter logistikerna inköpen och tar hand om fakturorna.

   En logistiker kan också arbeta med att planera produktion och logistik hos olika industriföretag. Det kan vara att skriva produktionsordrar eller göra prioriteringar i tillverkningen. Ibland granskar man enskilda delar och ibland analyserar man hela produktions och logistikkedjan för att se var det kan göras effektiviseringar och värdeökningar. Det handlar hela tiden om att förbättra resursanvändningen på bästa sätt.

   Idag kan logistiker även vara mer datainriktade och arbeta med att styra, analysera och förbättra företagets flöden genom IT-system.

   Utbildningsvägar för logistiker

   Vill du studera till logistiker? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: