BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Logistiker

Rätt sak på rätt plats i rätt tid och till rätt kvalitet är en förutsättning för att lyckas.

  • Analytisk förmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Problemlösningsförmåga
  • Samarbetsförmåga

Genomsnittligt löneintervall

30 200 - 61 900 SEK/mån


Arbetsmarknadsprognos på 2 års sikt

Bedömning för detta yrke saknas på grund av otillräckligt underlag

Det kan vara både större och mindre möjligheter till arbete även i yrken där prognos saknas.

Arbetsuppgifter

Logistiker arbetar med planering kring produktion, lager och transport.

Många logistiker arbetar med orderplanering. Arbetet kräver mycket kontakt och samarbete med leverantörer och kunder. Logistiker tar fram avtal och sköter kontakter även efter att produkterna levererats. Som en del av orderarbetet planerar logistikerna ofta transporter – både vilket fordon som ska användas och vilken väg det ska ta. Transporterna kan gälla allt ifrån råvaror till färdiga produkter.

Logistiker kan också styra lagret och boka lagerutrymme när nya produkter ska komma in, sköta systemen för lagersaldo eller se till att alla material finns på plats när de behövs i produktionen eller hos kund. Ibland sköter logistikerna inköpen och tar hand om fakturorna.

En logistiker kan också arbeta med att planera produktion och logistik hos olika industriföretag. Det kan vara att skriva produktionsordrar eller göra prioriteringar i tillverkningen. Ibland granskar man enskilda delar och ibland analyserar man hela produktions och logistikkedjan för att se var det kan göras effektiviseringar och värdeökningar. Det handlar hela tiden om att förbättra resursanvändningen på bästa sätt.

Idag kan logistiker även vara mer datainriktade och arbeta med att styra, analysera och förbättra företagets flöden genom IT-system.

Utbildningsvägar för logistiker

Inom yrkesgruppen krävs utbildning på gymnasienivå eller eftergymnasial nivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli logistiker till exempel

  • eftergymnasial utbildning
  • Olika typer av ingenjörsutbildningar, civilekonomutbildningar eller systemvetenskapliga utbildningar finns med inriktning logistik.
  • vuxenutbildning.
  • En alternativ väg till grundutbildning kan vara via en vuxenutbildning. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning.
/