BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Nätverkstekniker

Sköter den tekniska infrastrukturen på företag och organisationer.

  • Samarbetsförmåga

Genomsnittligt löneintervall

29 600 - 55 800 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för nätverks- och systemtekniker kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Nätverksteknikern installerar och anpassar enheter som sköter kommunikationen i nätverket, till exempel routrar (enheter som kopplar samman nätverk med varandra) och switchar (en växel/funktion som styr trafiken mellan nätverken).

I arbetet ingår att göra nätet säkert, till exempel genom att installera brandväggar. Att installera program och anpassa dem till befintligt nätverk är också vanligt. Nätverksteknikern skriver manualer till användarna och håller i utbildningar.

Nätverkstekniker som arbetar med webbutveckling vidareutvecklar den tekniska infrastrukturen i form av webblösningar. De nya produkterna testas och användarna informeras om nyheterna. En nätverkstekniker måste hela tiden planera för framtida utveckling av nätverket.

Nätverksteknikern kan också sköta datakommunikation, drift och datasäkerhet i större nätverksmiljöer med datorer på olika orter och i olika länder (globala nätverk). Det är ett arbete som kräver djupare kunskaper. Ibland kallas man då kommunikationstekniker och arbetar med bredare kommunikationsfrågor, ofta med arbetsledande uppgifter.

Kommunikationsspecialisten eller nätverksspecialisten planerar och designar nätverk för IT-lösningar. De bestämmer vilken teknik man ska välja, hur nätet ska vara dimensionerat och vad man ska kunna uppnå med det.

Nätverken får allt oftare en virtuell form vilket leder till att kunskapen om säkerhetslösningar i den nya tekniken blir viktig. Det brukar kallas switchteknik, man uppdaterar och sköter driften av så kallade switchmiljöer.

En annan yrkesbenämning som förekommer är nätverksadministratör. De arbetar i allmänhet med lokala nätverk och ger service till användarna. De installerar och anpassar nya applikationer till nätverket, sköter programuppdateringar till användarna och löser problem som uppstår med till exempel adresser, lösenord och e-postfunktioner.

Utbildningsvägar för nätverkstekniker

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på yrkeshögskolenivå eller högskole- eller universitetsnivå.

Förslag på gymnasieprogram

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli nätverkstekniker till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Det finns utbildningar till nätverkstekniker inom Yrkeshögskolan. Högskoleutbildning inom IT kan efterfrågas, exempelvis har kommunikations- och nätverksspecialister ofta en längre högskoleutbildning.
/