GIS-ingenjör

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Specialist på geografisk information som sammanställer, analyserar och presenterar information om vår omgivning.

  GIS-ingenjörer arbetar med geografisk information, även kallad geo-data. Det kan vara information om hur djupa sjöar och andra vattendrag är, men också var tomtgränser går och hur stora olika byggnader är. Några välkända GIS-produkter är kartor, GPS och vägbeskrivningstjänster som finns på Internet.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Analytisk förmåga
  • Förmåga att vara flexibel
  • Problemlösningsförmåga
  • Serviceinriktad

  Arbetsuppgifter

  GIS-ingenjörer sammanställer, analyserar och presenterar information om vår omgivning. Några arbetar med hela spannet från insamling till presentation, medan andra är specialiserade på enskilda delar. GIS-ingenjörens geografiska information och analys används som underlag vid en mängd olika beslut, så som privata bygglov, nya vägbyggnationer eller utveckling av helt nya bostads-, industri- eller handelsområden.

  Geo-data tas fram med hjälp av olika mätinstrument och program. Det kan vara information om hur djupa sjöar och andra vattendrag är, men också var tomtgränser går och hur stora olika byggnader är. Därefter analyseras och sammanställs informationen.

  I analysen kopplas ofta geografisk information ihop med annan insamlad data, så som befolkningsstatistik. Kommunen kan exempelvis behöva en befolkningsprognos som visar hur många 6-åringar som kommer att bo i olika skolområden framöver eller en karta som visar vilka av kommunens vattenledningar som är äldre än 50 år och tillverkade i ett visst material. Det kan också handla om analyser som visar hur olika naturkatastrofer skulle kunna påverka våra samhällen.

  Andra möjliga arbetstitlar är GIS-tekniker, GIS-handläggare och GIS-samordnare.

  Arbetsplats och lön

  GIS-ingenjörer finns både i privata företag och offentlig sektor, ofta inom branscher så som förvaltning, bygg och skog. Några stora arbetsgivare är exempelvis Lantmäteriet och Länsstyrelsen.

  Genomsnittligt löneintervall

  30 000 - 40 400 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022