BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

GIS-ingenjör

Specialist på geografisk information som sammanställer, analyserar och presenterar information om vår omgivning.

 • Analytisk förmåga
 • Förmåga att vara flexibel
 • Problemlösningsförmåga
 • Serviceinriktad

   Genomsnittligt löneintervall

   30 000 - 40 400 SEK/mån

   Arbetsuppgifter

   GIS-ingenjörer sammanställer, analyserar och presenterar information om vår omgivning. Några arbetar med hela spannet från insamling till presentation, medan andra är specialiserade på enskilda delar. GIS-ingenjörens geografiska information och analys används som underlag vid en mängd olika beslut, så som privata bygglov, nya vägbyggnationer eller utveckling av helt nya bostads-, industri- eller handelsområden.

   Geo-data tas fram med hjälp av olika mätinstrument och program. Det kan vara information om hur djupa sjöar och andra vattendrag är, men också var tomtgränser går och hur stora olika byggnader är. Därefter analyseras och sammanställs informationen.

   I analysen kopplas ofta geografisk information ihop med annan insamlad data, så som befolkningsstatistik. Kommunen kan exempelvis behöva en befolkningsprognos som visar hur många 6-åringar som kommer att bo i olika skolområden framöver eller en karta som visar vilka av kommunens vattenledningar som är äldre än 50 år och tillverkade i ett visst material. Det kan också handla om analyser som visar hur olika naturkatastrofer skulle kunna påverka våra samhällen.

   Andra möjliga arbetstitlar är GIS-tekniker, GIS-handläggare och GIS-samordnare.

   Utbildningsvägar för gis-ingenjör

   Vill du studera till gis-ingenjör? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: