Ingenjör inom maskinteknik

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Skapar och förbättrar tekniska produkter med fokus på konstruktion eller produktion.

  Rätt sak på rätt plats i rätt ögonblick är viktigt för maskiningenjören. Detta gäller i hela kedjan från ritning och prototyp till test och produktion. Maskiningenjörer skapar och förbättrar tekniska produkter, så som robotarmar, bilmotorer, hissar och självgående skogsmaskiner. Maskiningenjören kan arbeta med hela tillverkningsprocessen eller specialisera sig på något led.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Analytisk förmåga
  • Noggrannhet
  • Social förmåga

  Arbetsuppgifter

  Maskiningenjörer kan ha ett flertal olika uppgifter, allt ifrån konstruktion av maskiner till effektivisering av processer och produktionsled. Vanliga arbetsuppgifter för maskiningenjörer är produktutveckling, produktionsledning, kvalitetsteknik, inköp och projektledning.

  Maskiningenjörer med fokus på konstruktion konstruerar och utvecklar mekaniska produkter - allt ifrån bilmotorer till hela produktionsanläggningar för industrier. Det är maskiningenjörens uppgift att utföra beräkningar, så som hållfasthet och materialåtgång, samt att ta fram ritningar.

  Maskiningenjörer med fokus på produktion kallas ofta i sin yrkesroll för produktionsingenjörer eller driftsingenjörer. Utmaningen ligger i att från konstruktionsritningar skapa en färdig produkt. Arbete för att förebygga avvikelser, kvalitetskontroller och avvikelseutredningar genomförs av maskiningenjörer. Många maskiningenjörer arbetar också som arbetsledare och ansvarar då för hela produktionsledet av diverse produkter. Maskiningenjören leder då arbetet och ansvarar för att rätt utrustning finns på plats och att det finns arbetskraft med rätt kompetens.

  Arbetsplats och lön

  Maskiningenjörer behövs på små som stora företag, ofta inom tillverkningsindustrin. Det är vanligt att maskiningenjörer arbetar som konsulter och anställs för olika projekt ute hos företag.

  Genomsnittligt löneintervall

  31 300 - 52 000 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Hög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022