BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Maskinoperatör inom sten-, cement- och betongindustrin

Sköter och övervakar driften av anläggningar där man tillverkar betong eller asfalt.

  • Kvalitetsinriktad
  • Noggrannhet
  • Resultatinriktad
  • Samarbetsförmåga
  • Stresstålighet

Genomsnittligt löneintervall

27 200 - 36 900 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för maskinoperatörer inom tillverkning kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Arbetet innebär i huvudsak att övervaka en eller flera maskiner så att produktionen fungerar och åtgärda problem som kan uppstå. Man kan antingen sköta maskinerna manuellt eller genom att programmera en dator som i sin tur styr maskinerna.

Oftast finns datorstöd som styr maskinerna, mäter värden i produktionen samt bearbetar informationen från mätningarna. I arbetet kan också ingå att kontrollera att de produkter som tillverkas får rätt kvalitet och är fria från fel.

Oavsett vilken inriktning man har ingår det oftast i arbetet att åtgärda olika störningar i produktionen och rapportera in eller reparera maskinerna när det behövs, samt att sköta löpande underhåll. Arbetet växlar mellan att sitta i kontrollrummet och arbeta ute i anläggningen.

Ibland kan man behöva justera maskinerna för att ändra något i tillverkningen. Det kan innebära både praktiskt arbete med bytet av verktyget och även att man ställer in nya processdata för att maskinen ska fungera rätt.

Som maskinoperatör ingår man som regel i ett arbetslag som består av flera operatörer och ibland även med tekniker och verktygsbytare i laget. Tillsammans ansvarar laget för alla arbetsuppgifter i produktionen och ser till att kvaliteten på produkterna är den rätta och att leveranstiderna hålls. Detta gör att operatörens arbetsuppgifter är mycket varierade och samtidigt ställs höga krav på kompetensen.

Utbildningsvägar för maskinoperatör inom sten-, cement- och betongindustrin

Yrket kräver utbildning på gymnasienivå eller motsvarande.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli maskinoperatör inom sten-, cement- och betongindustrin till exempel

/