BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Studie- och yrkesvägledare

Vägleder, informerar och motiverar människor som står inför val av yrke eller studier.

  • Förmåga att vara flexibel
  • Kommunikativ förmåga
  • Pedagogisk förmåga
  • Självständighet

Genomsnittligt löneintervall

31 200 - 40 100 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för studie- och yrkesvägledare kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Arbetet handlar om att stödja och motivera människor i en valsituation. Syftet med vägledning är att underlätta för människor att välja utbildning, yrke eller karriär. Studie- och yrkesvägledaren vidgar perspektiv, informerar om vilka möjligheter som finns och bidrar till väl underbyggda val.

Det personliga samtalet är ett viktigt verktyg. Samtalet utgår ifrån personens behov och förutsättningar. Det kan ske både individuellt och i grupp. En viktig uppgift är att informera om utbildningar, yrken och arbetsmarknad.

Studie- och yrkesvägledare inom grund- och gymnasieskolan har kontakt med elever, lärare, föräldrar och företrädare för arbetslivet. De informerar skolklasser om exempelvis gymnasieval, fortsatta studier och arbetsmarknad. I arbetet ingår ofta att ordna praktikplatser och att stödja övrig personal på skolan i studie- och yrkesvalsfrågor.

En viktig uppgift inom kommunal vuxenutbildning är att göra individuella studieplaner tillsammans med eleverna. Inom SFI (svenska för invandrare) arbetar man bland annat med att stödja och motivera elever kring fortsatta studier och/eller arbete i Sverige, vara behjälplig med att skicka in utländska betyg till universitets- och högskolerådet för bedömning samt informera om arbetsmarknaden och utbildningssystemet i Sverige.

Inom universitet och högskolor arbetar studie- och yrkesvägledare vid den centrala studievägledningen med att informera om utbildningar, behörighet och antagning. Vid en institution hjälper man studenter med studieplanering och studieuppföljning.

På privata företag kan studie- och yrkesvägledare arbeta med utbildnings- och arbetslivsfrågor, kompetensbedömning, karriärrådgivning och coachning. De har ofta mycket arbetsgivarkontakter.

Utbildningsvägar för studie- och yrkesvägledare

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli studie- och yrkesvägledare till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Utbildning till studie- och yrkesvägledare ges vid Stockholms universitet, Umeå universitet och Malmö högskola. Det är en treårig utbildning som omfattar 180 högskolepoäng och leder till en yrkesexamen.
/