Studie- och yrkesvägledare

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Vägleder, informerar och motiverar människor som står inför val av yrke eller studier.

  Studie- och yrkesvägledare vägleder och informerar personer som står inför ett studie- och/eller yrkesval. De flesta arbetar inom utbildningsväsendet. Det personliga samtalet är ett viktigt verktyg. Arbetet handlar till stor del om att stödja och motivera människor i en valsituation. I arbetet ingår bland annat att ha goda kunskaper om utbildning, yrken och arbetsmarknad.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Förmåga att vara flexibel
  • Kommunikativ förmåga
  • Pedagogisk förmåga
  • Självständighet

  Arbetsuppgifter

  Arbetet handlar om att stödja och motivera människor i en valsituation. Syftet med vägledning är att underlätta för människor att välja utbildning, yrke eller karriär. Studie- och yrkesvägledaren vidgar perspektiv, informerar om vilka möjligheter som finns och bidrar till väl underbyggda val.

  Det personliga samtalet är ett viktigt verktyg. Samtalet utgår ifrån personens behov och förutsättningar. Det kan ske både individuellt och i grupp. En viktig uppgift är att informera om utbildningar, yrken och arbetsmarknad.

  Studie- och yrkesvägledare inom grund- och gymnasieskolan har kontakt med elever, lärare, föräldrar och företrädare för arbetslivet. De informerar skolklasser om exempelvis gymnasieval, fortsatta studier och arbetsmarknad. I arbetet ingår ofta att ordna praktikplatser och att stödja övrig personal på skolan i studie- och yrkesvalsfrågor.

  En viktig uppgift inom kommunal vuxenutbildning är att göra individuella studieplaner tillsammans med eleverna. Inom SFI (svenska för invandrare) arbetar man bland annat med att stödja och motivera elever kring fortsatta studier och/eller arbete i Sverige, vara behjälplig med att skicka in utländska betyg till universitets- och högskolerådet för bedömning samt informera om arbetsmarknaden och utbildningssystemet i Sverige.

  Inom universitet och högskolor arbetar studie- och yrkesvägledare vid den centrala studievägledningen med att informera om utbildningar, behörighet och antagning. Vid en institution hjälper man studenter med studieplanering och studieuppföljning.

  På privata företag kan studie- och yrkesvägledare arbeta med utbildnings- och arbetslivsfrågor, kompetensbedömning, karriärrådgivning och coachning. De har ofta mycket arbetsgivarkontakter.

  Arbetsplats och lön

  Studie- och yrkesvägledare arbetar inom grund- och gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, folkhögskolor, universitet och högskolor. De kan även arbeta på privata företag, inom kommunal förvaltning och på myndigheter som Arbetsförmedlingen.

  Genomsnittligt löneintervall

  31 200 - 40 100 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Hög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022