BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Trafikassistent

Ett serviceyrke på flygplatsen som möter passagerare från världens alla hörn.

  • Förmåga att vara flexibel
  • Serviceinriktad
  • Social förmåga

Genomsnittligt löneintervall

27 600 - 43 100 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för transportledare och transportsamordnare kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Trafikassistenten är ofta den första representanten för flygbolaget som resenären möter. Arbetsuppgifterna kallas på engelska för handling (handläggning) och omfattar exempelvis incheckning av passagerare. I praktiken innebär det att man kontrollerar flygbiljett och pass, identifierar resenären, väger och märker bagage och ser till att passagerarna får en tilldelad sittplats på planet. I arbetet ingår direkta kundkontakter samt en del registreringsarbete som görs vid dataterminaler.

Som trafikassistent kan man även ha som uppgift att hjälpa barn, personer med funktionsnedsättning eller andra passagerare som behöver särskild hjälp vid flygplanens avgång och ankomst. Ibland behöver också passagerare med korta bytestider få hjälp snabbt genom flygplatsen för att hinna med sitt nästa flyg. Andra arbetsuppgifter kan vara bagagehantering eller att leverera bränsle och mat till flygplanen.

En del trafikassistenter arbetar på flygbolagens VIP-avdelningar och tar hand om servicen där – allt ifrån incheckning till mat. Man kan även arbeta inom flygplatsernas Visitor service som anordnar studiebesök och visningar av flygplatsen.

Trafikassistenter möter dagligen passagerare från världens alla hörn. Man måste kunna svara på olika frågor som passageraren kan tänkas ställa om resan.

På små flygplatser får trafikassistenten vanligtvis utföra många av dessa uppgifter, medan man har mer avgränsade arbetsuppgifter på en stor flygplats.

Utbildningsvägar för trafikassistent

Det finns olika vägar till yrket. Det är bra att ha en gymnasieutbildning. Utbildningar inom området kan också finnas på komvux, folkhögskola, yrkeshögskola, arbetsmarknadsutbildningar och privata utbildningsanordnare. Även arbetsgivare kan utbilda.

/