Tandtekniker

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Tillverkar tandställningar, proteser och konstgjorda tänder – en blandning av medicinteknik, hantverk och design.

  Tandtekniker är ett kvalificerat medicintekniskt yrke. Det har också stora inslag av hantverk och design.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Noggrannhet
  • Problemlösningsförmåga

  Arbetsuppgifter

  De flesta människor förlorar en eller flera tänder eller delar av dem under livets gång. Tandteknikernas jobb är att tillverka individuellt avpassade ersättningar för förlorade eller skadade tänder, till exempel kronor, broar och helproteser. De gör också tandställningar för att reglera felställda tänder.

  Arbetet är till stor del ett hantverk. Man måste ha känsla för både färg och form. En vanlig utmaning för en tandtekniker är att formge och färgsätta den konstgjorda tanden så att den snyggt och omärkligt smälter in bland patientens övriga tänder.

  Konstgjorda tänder och proteser tillverkas av material som porslin, guld, titan, kobolt-krom eller plastmaterial som akrylat. De flesta tandtekniker specialiserar sig på någon del av yrket. Man kan till exempel specialisera sig på vissa material eller på att tillverka proteser. Tillverkning av implantat, det vill säga proteser som sätts fast med hjälp av titanskruvar i käkbenet är en annan specialitet.

  Tandtekniker samarbetar med tandläkare som slipar till tänder och tar avtryck av patientens käke. Avtrycket används för framställning av den modell som till exempel den nya tanden byggs upp på. Med hjälp av en laserscanner kan modellen avläsas. Informationen lagras i ett CAD-program på en dator och används sedan för att styra en fräsmaskin som tar fram skelettet till den nya tanden. Tanden måste sedan formges och färgsättas med till exempel ett porslin för att smälta in bland övriga tänder i patientens mun på ett snyggt sätt. Det är här som tandteknikerns hantverksskicklighet sätts på prov.

  Tekniken att använda CAD-program i det här sammanhanget är relativt ny och blir allt vanligare. Den traditionella metoden att skulptera en modell i vax och därefter gjuta en ny tand används dock fortfarande i branschen.

  Det gäller att vara säker på handen när man modellerar, formar och putsar den konstgjorda tanden. I arbetet används både handverktyg och elektriska borr-, puts- och slipmaskiner.

  Sjukhustandtekniker gör proteser för ansikte, munhåla och käkar liksom proteser för att ersätta förlorade ögon, öron och näsor. Man arbetar med hela produkten, från avtryck på patienten till den färdiga protesen. Endast en liten del av landets tandtekniker har denna specialitet och de kallas med ett annat namn för anaplastologer. Några är verksamma vid de stora sjukhusen i landet, men de flesta arbetar numera som egna företagare.

  Arbetsplats och lön

  De flesta tandtekniker arbetar på privata laboratorier, många med endast ett fåtal anställda. Tandtekniker kan även arbeta inom den medicintekniska industrin.

  Genomsnittligt löneintervall

  26 000 - 43 500 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022