BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Lastbilsförare

Ett ansvarsfullt transportyrke som både är självständigt och innehåller många kundkontakter.

  • Förmåga att följa regler och instruktioner
  • Initiativförmåga
  • Organisationsförmåga
  • Serviceinriktad

Genomsnittligt löneintervall

26 000 - 34 000 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för lastbilsförare kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Lastbilsförare arbetar med att transportera olika sorters gods. Majoriteten av lastbilskörningarna är korta men många svenska åkerier kör också på den internationella marknaden.

Lastning och lossning ingår ofta i arbetet, liksom att beräkna godsets vikt och volym. Vid lastning måste man tänka både på i vilken ordning godset ska lossas och hur fordonet blir bäst lastat med tanke på stabilitet och lastsäkring.

De flesta lastbilsförare arbetar som distributionsförare. De kör ut gods från lagercentraler till olika godsmottagare, till exempel butiker och kontor. Distributionskörning innebär många stopp med på- och avstigningar ur fordonet.

Fjärrbilsförare fraktar gods på långa avstånd, ofta nattetid. Godset i fjärrbilen lämnas och hämtas oftast vid godsterminaler och lagercentraler. Fjärrbilsförare kan också vara fjärrbilslots som kör, lossar och lastar fjärrbilen på destinationsorten dagtid. Även leverans av gods till mottagaren ingår då i arbetet. En del fjärrbilsförare kör på utlandsrutter och kallas då utlandsförare. Ofta körs en återkommande rutt med ett flertal ställen att lossa och lasta styckegods på.

Distributionsföraren, fjärrbilsföraren och utlandsföraren kan få körningar av en transportledare direkt över disk eller via kommunikationsradio, mobitex eller mobiltelefon. Rutten kan förändras under arbetets gång då ett nytt uppdrag kommit in. Oftast används satellitnavigeringssystem, GPS.

Medvetenhet om regler inom säkerhets- och miljöområdet är viktig, att man kör på ett miljömässigt klokt sätt, det innebär både minskad miljöpåverkan och lägre kostnader för bränsle och slitage.

Utbildningsvägar för lastbilsförare

Yrket kräver utbildning på gymnasienivå eller motsvarande.

Förslag på gymnasieprogram

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli lastbilsförare till exempel

  • vuxenutbildning
  • Alternativ väg till utbildning är vuxenutbildning. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning.
  • arbetsmarknadsutbildning
  • Alternativ väg till utbildning är via arbetsmarknadsutbildning. Kontakta din Arbetsförmedling för frågor om arbetsmarknadsutbildning.
  • företagsförlagd utbildning.
  • Grundläggande utbildning leder efter godkänt prov till ett yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset måste förnyas vart femte år hos utbildningsanordnare som har tillstånd av Transportstyrelsen. I dag är alla yrkesförare för C1, C1E, C-, CE-, D1, D1E, D- eller DE-fordon inom EU, EES samt Norge, Island och Liechtenstein skyldiga att ha ett yrkeskompetensbevis. Läs mer om yrkesförarkompetens hos Transportstyrelsen.
/