BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Maskinsnickare

Tillverkar möbler, inredningssnickerier, fönster och andra produkter i större eller mindre serier.

  • Kvalitetsinriktad
  • Noggrannhet
  • Resultatinriktad
  • Samarbetsförmåga
  • Stresstålighet

Genomsnittligt löneintervall

25 400 - 33 600 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för maskinoperatörer inom tillverkning kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Som verkstadssnickare/maskinsnickare tillverkar man möbler, inredningssnickerier, fönster, dörrar och andra typer av produkter i större eller mindre serier.

Man kan arbeta med att bearbeta träet i olika maskiner, till exempel sågar, fräsar, hyvlar och borrar. Man sköter och kontrollerar hela tillverkningsprocessen. Det innebär att man ställer in maskinen, sätter in biten som ska bearbetas, övervakar maskinens arbete och sedan kontrollerar att den färdiga detaljen håller rätt mått och kvalitet. Oftast arbetar man med maskiner men handverktyg av olika slag förekommer också i arbetet.

Datorstyrda maskiner förekommer allt mer inom trä och möbelindustrin och att programmera och sköta dessa är en vanlig uppgift. Maskinerna gör flera arbetsmoment och utför dem med hög precision. Efter att man programmerat in mått och andra uppgifter i den dator som styr maskinen går arbetet i huvudsak ut på att övervaka maskinen. Man fyller också på med material och kontrollerar de färdiga detaljerna. Man kan då kallas CNC-operatör, trä. I arbetet kan också ingå att göra enklare underhållsarbete på maskinen.

En annan arbetsuppgift kan vara att montera ihop trädetaljer till färdiga produkter som exempelvis skåp och köksinredning men också möbler. Man sätter på beslag, gångjärn, lås och andra detaljer. Man kan också använda handverktyg för att finjustera och finslipa produkten. I mindre verkstäder är det vanligt att samma snickare gör både bearbetningen och monteringen av produkterna. Vid större arbetsplatser görs momenten oftast av olika personer.

Utbildningsvägar för maskinsnickare

Inom yrkesgruppen krävs utbildning på gymnasienivå eller eftergymnasial nivå.

Förslag på gymnasieprogram

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli maskinsnickare till exempel

  • eftergymnasial utbildning
  • Om du vill jobba med mer kvalificerat möbelsnickeri kan du vidareutbilda dig genom att gå en två- eller treårig möbelsnickarutbildning på en fristående skola. Lämpliga utbildningar kan även finnas inom Yrkeshögskolan.
  • arbetsmarknadsutbildning.
  • Alternativ väg till utbildning är via arbetsmarknadsutbildning. Kontakta Arbetsförmedlingen för frågor om arbetsmarknadsutbildning.
/