BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Personlig assistent

Kompenserar och underlättar vardagen för personer som har en funktionsnedsättning.

  • Förmåga att bemöta människor
  • Förmåga att ta ansvar
  • Förmåga att vara flexibel
  • Social förmåga

Genomsnittligt löneintervall

23 300 - 32 900 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för personliga assistenter kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

En personlig assistent kan kompensera många olika typer av funktionsnedsättningar. Det kan till exempel vara rörelsenedsättning, syn- eller hörselnedsättningar, eller en intellektuell funktionsnedsättning.

Den personliga assistenten har i uppgift att underlätta vardagen för assistansanvändaren. Arbetet är anpassat utifrån den assistansanvändare man arbetar med och kan vara mycket varierande. Det kan handla om att hjälpa till med hygien, matlagning eller att sköta hemmet. Det kan också innebära att hjälpa till med studier eller assistansanvändarens eget arbete.

En viktig del kan vara att möjliggöra en aktiv fritid för assistansanvändaren som att ägna sig åt intressen eller föreningsliv. Den personliga assistenten kan även möjliggöra umgänge för assistansanvändaren genom att träffa vänner eller familj.

Man kan också hjälpa assistansanvändaren att kommunicera, då kan det krävas att den personliga assistenten har särskild kunskap som exempelvis teckenspråk.

Generellt har inte personliga assistenter några sjukvårdande uppgifter. I vissa fall kan man delegeras sjukvårdande uppgifter från en sjuksköterska, som att dela ut medicin till assistansanvändaren. Det ställs då särskilda krav på den som arbetar som personlig assistent som exempelvis att man har undersköterskeutbildning. Som personlig assistent arbetar man under tystnadsplikt. Det innebär att man inte får lämna ut uppgifter om assistansanvändaren och hens privata förhållanden.

Utbildningsvägar för personlig assistent

Yrket kräver vanligtvis utbildning på gymnasienivå eller motsvarande.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli personlig assistent till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Lämplig utbildning kan även finnas inom Yrkeshögskolan och finns också vid ett antal folkhögskolor.
/