BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Utredare

Ett yrke för den strukturerade analytikern!

 • Analytisk förmåga
 • Kommunikativ förmåga
 • Noggrannhet
 • Samarbetsförmåga

   Genomsnittligt löneintervall

   26 700 - 45 000 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Medelhög konkurrens på 5 års sikt

   Arbetsuppgifter

   När utredaren får ett uppdrag börjar man med att samla in fakta kring området som ska utredas. Det görs på flera sätt, exempelvis genom inläsning av material och framtagning av statistik. En utredare har många interna och externa kontakter.

   Därefter ska insamlad fakta och statistik analyseras och relateras till frågeställningen. Analysen resulterar i ett antal förslag som kan behöva testas för att kunna förutse för- och nackdelar med olika alternativ. Ibland arbetar utredaren ensam, ibland är flera inblandade. Under arbetets gång rapporterar utredaren till uppdragsgivaren.

   När utredningen är klar har utredaren ofta ett eller flera förslag till förändring. Det kan gälla exempelvis en omorganisation eller en ny lag. Det är någon annan som tar slutligt beslut.

   Utredare på en statlig myndighet gör utredningar, utarbetar förslag och skriver remisser inför riksdagsbeslut.

   På länsstyrelsen arbetar utredare med att se till att riksdagsbeslut och lagar följs på regional och lokal nivå. De kontrollerar exempelvis att en fabrik inte gör för stora utsläpp, eller utreder om tillstånd kan ges till ny industriverksamhet.

   Inom kommunen har utredaren ett nära samarbete med lokala politiker. De utreder ärenden inför beslut i en nämnd eller kommunfullmäktige. De svarar också på frågor från allmänheten om bestämmelser och service inom kommunen.

   Inom landstinget eller en region utreder olika frågor inom hälso- och sjukvård, exempelvis hur sjukvården ska bli mer effektiv. Att utreda säkerheten för digitala patientjournaler är ett annat exempel.

   På ett privat företag ansvarar utredaren exempelvis för utredningar som kan gälla etablering av nya verksamheter, omorganisationer eller nedskärningar. Konsultföretag gör utredningar oftast på uppdrag av offentlig sektor.

   Utbildningsvägar för utredare

   Vill du studera till utredare? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: